Svoja.org » Vitajemo
Vitajemo
SIÊTA STORÔNKA PRYSVIAČAJETSIE normalizaciji i rozvitkovi novoji pisanoji schôdniosłovjanśkoji movy ― pudlaśkoji ― na dyjalektach kotoroji hovoryt koło 50 000 ludi v schôdnium regijoni Pôlščy, jaki nazyvajetsie Pudlašom (i musit ne menš čym 500 000 ludi v Biłorusi i na (...) »»
ГЭТЫ САЙТ ПРЫСЬВЯЧАЕЦЦА разьвіцьцю і адладцы пад пісьмовы стандарт новай усходнеславянскай мовы — падляскай, на дыялектах якой размаўляюць прыблізна 50 000 людзей ва ўсходняй частцы Польшчы, што завецца Падляшшам (і, магчыма, ня менш за 500 000 людзей у Беларусі і Ўкраіне, але гэты (...) »»
ЦЯ СТОРІНКА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ нормалізації і розвиткові нової письмової східнослов’янської мови ― підляської ― на діялектах (говірках) якої говорять коло 50 000 людей у східному регіоні Польщі, який називається Підляшшям (і мабуть не менш чим 500 000 людей у Білорусі і на (...) »»
TEN SERWIS JEST POŚWIĘCONY normalizacji i rozwojowi nowego wschodniosłowiańskiego języka pisanego — podlaskiego. Jego dialektami mówi około 50 000 ludzi we wschodnim regionie Polski, zwanym Podlasiem (oraz prawdopodobnie 500 000 ludzi na Białorusi i Ukrainie, ale ta liczba jest na (...) »»
THE SITE IS DEVOTED to the standardization and development of the new written East Slavic language, Podlachian, which is spoken in several dialectal forms by some 50,000 people in the eastern region of Poland called Podlachia (and perhaps by as many as 500,000 people in Belarus and Ukraine, but this (...) »»
Ostatni publikaciji
Serpelice: kiedyś i tam mówiono po-svojomu
Dobrzy ludzie przysyłają mi informacje dotyczące różnych publikacji o gwarach podlaskich, a czasem i same publikacje, na ogół trudno dostępne. (...) »»
Klawiatura języka podlaskiego
O ile nie posiadamy w swoim komputerze klawiatury dla języka podlaskiego, a chcielibyśmy pisać po podlasku porządnie, ładnie i gramatycznie, (...) »»
10 lat strony Svoja.org: od „po-svojomu” do „po-pudlaśki”
Dziesięć lat temu, 17 marca 2008, w Internecie pojawiła się strona Svoja.org z następującą deklaracją: Ten serwis jest poświęcony normalizacji (...) »»
Chtoś pryjde
Osoby: VÔN VONA MUŽČYNA I Pudvôrok pered starym, čuť ne preč rozvalanym domom. Z joho stiênuv poobłaziła farba, nekotory šyby povybivany, (...) »»
Jak my z tatom učylisie v pudstavôvkach
Najperuč ja včyłasie v Pudstavovuj Školi nr 4. Jijiê vsiê nazyvali ćvičeniuvkoju. Vona nachodiłasie v Zespole Szkół Mechanicznych i Zawodowych. (...) »»
Spivati čy niê?
Koli ja małoju byvała v Ploskach, to časom pilnovav mene diaďko Gienik, najmołodšy brat moho tata. Ja ob jôm uže pisała, ale teper prypomniłosie (...) »»