Svoja.org » Vitajemo
Vitajemo
SIÊTA STORÔNKA PRYSVIAČAJETSIE normalizaciji i rozvitkovi novoji pisanoji schôdniosłovjanśkoji movy ― pudlaśkoji ― na dyjalektach kotoroji hovoryt koło 50 000 ludi v schôdnium regijoni Pôlščy, jaki nazyvajetsie Pudlašom (i musit ne menš čym 500 000 ludi v Biłorusi i na (...) »»
ГЭТЫ САЙТ ПРЫСЬВЯЧАЕЦЦА разьвіцьцю і адладцы пад пісьмовы стандарт новай усходнеславянскай мовы — падляскай, на дыялектах якой размаўляюць прыблізна 50 000 людзей ва ўсходняй частцы Польшчы, што завецца Падляшшам (і, магчыма, ня менш за 500 000 людзей у Беларусі і Ўкраіне, але гэты (...) »»
ЦЯ СТОРІНКА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ нормалізації і розвиткові нової письмової східнослов’янської мови ― підляської ― на діялектах (говірках) якої говорять коло 50 000 людей у східному регіоні Польщі, який називається Підляшшям (і мабуть не менш чим 500 000 людей у Білорусі і на (...) »»
TEN SERWIS JEST POŚWIĘCONY normalizacji i rozwojowi nowego wschodniosłowiańskiego języka pisanego — podlaskiego. Jego dialektami mówi około 50 000 ludzi we wschodnim regionie Polski, zwanym Podlasiem (oraz prawdopodobnie 500 000 ludzi na Białorusi i Ukrainie, ale ta liczba jest na (...) »»
THE SITE IS DEVOTED to the standardization and development of the new written East Slavic language, Podlachian, which is spoken in several dialectal forms by some 50,000 people in the eastern region of Poland called Podlachia (and perhaps by as many as 500,000 people in Belarus and Ukraine, but this (...) »»
Ostatni publikaciji
Hramotno. Część książki „Čom ne po-svojomu?” w formacie PDF
Pięć lat temu ukazała się książka Jana Maksimjuka „Čom ne po-svojomu?” proponująca przystępny wykład pisowni i gramatyki języka podlaskiego. (...) »»
Ruzdvo i Velikdeń po-čeśki
Disiaka ja chodiła zo svojim Vaniom po sklepi i divovałasie, što vže povno sviatočnych ozdobuv, lampočok, słodyčy. Na počatku listopada siejoho (...) »»
Koli my šče pili vino i spivali
Korystajučy z posliêdnich tepłych i sonečnych dniôv veresnia, sidiêła ja v sebe na tarasovi, piła kavu i diviłasie na dospiêły vinohrad. Chorošy (...) »»
„Autorką białoruską czuję się najpełniej w języku podlaskim”
Wywiad z Haliną Maksymiuk z okazji prezentacji jej książki „Biêlśk, Knorozy, Ploski (i inšy vjoski)” w Narwi, Hajnówce, Białymstoku i Bielsku (...) »»
Jak ja znov stała studentkoju
Ne ono našy diêti pujšli v Prazi do škoły! Dovełosie i mniê! Ja chodiła ciêły akademićki rôk 1998/99 na kursy čeśkoji movy pro cizince (dla čužoziêmciuv) (...) »»
Vareniki v amerykanśkuj školi
Na počatku ja była môcno rozhublana. Pokôl do Prahi ne pryjiêchali našy rečy, mniê ne było za što ruk začepiti. Kudy iti, što robiti, z kim, (...) »»
Počatok čeśkoji pryhody
Mnie krajoŭ čužych nia treba, jak nie varažy Nie chaču čužoho chleba, radaściaŭ čužych... ... spivali my tak za Dančykom, a mniê i do hołovy (...) »»