Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook Svoja.org na Instagram
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovo na kažny deń
Słovo na kažny deń
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Postanowiliśmy raz na dzień przypominać jakieś fajne słowo języka podlaskiego i w ten sposób próbować walczyć z naszą ogólną amnezją i obojętnością etatowych obrońców tożsamości białoruskiej (i ukraińskiej) na Podlasiu w stosunku do ich mowy ojczystej i matczystej.

Będziemy w zasadzie koncentrować się na słowach, które występują wyłącznie w gwarach podlaskich albo tylko w gwarach podlaskich i poleskich, zaś w językach literackich białoruskim i ukraińskim nie występują lub mają tam status regionalizmów.

Oprócz słowa podlaskiego z zaznaczonym akcentem będziemy podawać jego znaczenie/znaczenia w języku polskim oraz najbardziej typowe przykłady użycia w kontekście. Będziemy też wypisywać niektóre formy gramatyczne słowa, jeżeli nie są one oczywiste.

Strona „Słovo na kažny deń” jest ilustrowana dawnymi zdjęciami z Podlasia pochodzącymi w przeważającej większości ze zbiorów pana Marka Korniluka.

Dzisiaj przypominamy słowo języka podlaskiego Hénde...

Hénde

Hénde [warianty: héndeka, hénde-o] — tam, tam dalej.

Słówko hénde i jego warianty są używane przy wskazywaniu miejsca, które znajduje się w pewnym oddaleniu od mówiącego.

Przy wskazywaniu miejsca bardzo odległego używamy wyrazu henón-o.

Przy wskazywaniu miejsca blisko mówiącego używane są wyrazy óde, ódeka, óde-o albo tut, tútaka, tút-o.

Użycie w kontekście: tvojiê ovečkí hénde; voná stojít héndeka kóło cháty; my včóra kosíli hénde-o; vôn užé henón-o kudý dojšóv.

Jutro przypomnimy słowo Nečasnóje ditiá.