Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook Svoja.org na Instagram
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovo na kažny deń
Słovo na kažny deń
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Postanowiliśmy raz na dzień przypominać jakieś fajne słowo języka podlaskiego i w ten sposób próbować walczyć z naszą ogólną amnezją i obojętnością etatowych obrońców tożsamości białoruskiej (i ukraińskiej) na Podlasiu w stosunku do ich mowy ojczystej i matczystej.

Będziemy w zasadzie koncentrować się na słowach, które występują wyłącznie w gwarach podlaskich albo tylko w gwarach podlaskich i poleskich, zaś w językach literackich białoruskim i ukraińskim nie występują lub mają tam status regionalizmów.

Oprócz słowa podlaskiego z zaznaczonym akcentem będziemy podawać jego znaczenie/znaczenia w języku polskim oraz najbardziej typowe przykłady użycia w kontekście. Będziemy też wypisywać niektóre formy gramatyczne słowa, jeżeli nie są one oczywiste.

Strona „Słovo na kažny deń” jest ilustrowana dawnymi zdjęciami z Podlasia pochodzącymi w przeważającej większości ze zbiorów pana Marka Korniluka.

Dzisiaj przypominamy słowo języka podlaskiego Švôrny...

Švôrny

Švôrny — chyży; obrotny; prędki; ruchliwy; sprytny; zaradny; zwinny; żywy.

Wyraz pochodny: švôrnosť.

Synonimy (z Podlasia i Polesia): býstry; chútki; oborôtny; pobihúščy; ruchávy; sprýtny; švídki; švôrki; vértki, zvítny, žvávy, žyvý.

Użycie w kontekście: Hánna to švôrna diêvka, i pry siêni, i na siêni; u nas vélmi švôrny kôt, usiê mýšy perełápav; jakóje švôrne ditiá, kolí vsiê šumiêli, voné machnúło kilíšok horêłki i chotiêło naliêti sobiê šče odnóho.

Jutro przypomnimy słowo Obłôh.