Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook Svoja.org na Instagram
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Gramatyčny blog
Gramatyčny blog
Akcent wariantywny w języku podlaskim
Akcent wariantywny — wyrażenie spotykane w języku raczej rzadko — dotyczy nierzadkich w życiu codziennym sytuacji, kiedy różnie akcentujemy te same słowa. Na przykład jedni mówią: baču tebé. A inni: baču tébe. Analogiczna nieokreśloność (wariantywność) umiejscowienia (...) »»
Podlaskie alternacje
Alternacja to wymiana głosek fonetycznie różnych w etymologicznie pokrewnych rdzeniach i tematach wyrazów. Mogę to wyrazić i po podlasku: Čeredovanie zvukuv to zmiêna fonetyčno raznych zvukuv u etymologično zrôdnianych stryžniach i osnovach słôv. Ponieważ jednak przeczuwam, że podlaska (...) »»
Pudlaśki neregularny dijesłovy
U pudlaśkuj movi je koło 30 (??) dijesłovuv, kotory v mužčynśkum rodi odinočnoji ličby minułoho času majut neregularnu formu. Regularny dijesłovy tvorat siêtu formu pry pomoščy kunčatka —v, kotory dodajetsie do osnovy infinityva (bezosôbnika dijesłova): chodíti — chodiv; rêzati — (...) »»
Koli ne zmjakčajutsie pudlaśki b, m, p, v?
Hubnyje spuvzvuki b, m, p, v u pudlaśkuj movi tverdy pered bôlšostieju samozvukuv: baba, bereh, boršč, Bôh, buda, byk, mapa, meža, more, môr, muka, myrsa, para, peršy, poroch, pôzno, pud, pytati, var, verch, voš, vôsim, ščavuch, vyhun. Siêty spuvzvuki zmjakčajutsie ono pered samozvukami (...) »»
Varunkovy vykazuvani: koli (b), kob, jak(by), se
Prypuskný spósub (tryb przypuszczający/tryb warunkowy) — gramatyčna kategoryja, kotora vyražaje ne faktyčne diêjanie, a joho možlivosť, nepevnosť, nerealnosť abo varunkovosť u odnosinach do realnosti. U pudlaśkuj movi siêtu kategoryju vykazujemo pry pomoščy osobovych formuv dijesłova (...) »»
Siviêjuščy, posiviêły; siviêjučy, posiviêvšy
U siêtum g-blogovi bude trochi pro dijeprymiêtniki (imiesłowy przymiotnikowe) i dijeprysłôvniki (imiesłowy przysłówkowe) u pudlaśkuj movi. Pokôlko movna intuicija sered mołodšych pokoleniuv pudlašukôv bezmała (prawie, niemal, nieomal) propała, raznici pomiž siêtymi gramatyčnymi kategoryjami (...) »»
Pryzvuk
Prýzvuk (akcént) – velmi važna charakterystyka pudlaśkoho słova, pered usiêm tomu, što vôn svobôdny, to značyt, ne pryvezany do jakohoś określanoho składu v słovi. U siêtum i velika problema dla pudlašukôv. U pôlśkuj movi pryzvuk naohuł pryvezany do peredostatnioho składu (tak (...) »»
Parnaja ličba
U siêtum teksti bude trochi pro sekrety ličby imiênnikuv u pudlaśkuj movi. Pudlaśka mova naležyt do tych rêdkich indoeuropejśkich movuv, u kotorych, okrum odinóčnoji i mnôžnoji ličby, vystupaje dovoli prymiêtno šče tak zvana parnája ličba (dualis). U słovjanśkich movach parnaja (...) »»
Pudlaśka gramatyčna terminologija
Čy treba v pudlaśkuj movi prydumuvati svojiê słova na vsiê časti samolota? Abo čy treba perekładati matematyčnu i fizyčnu terminologiju do takoho urovnia, kob možna było napisati po-pudlaśki artykuł z elektrodynamiki (klasyčnoji abo kvantovoji)? Ja ne viêdaju. Koli chtoś siête zrobit, (...) »»
Ija/yja, ik(a)/yk(a)
Jak bude bôlš pravilno pisati po-pudlaśki: melodija čy melodyja? A može melodia abo melodja? Odin z odkazuv na siête pytanie može byti taki: treba posłuchati, jak hovorat našy lude, i vybrati taki varyjant, kotory najbôlš podôbny do vymovlenia, jakoje vžyvaje bôlšosť. Ale chto (...) »»
Poperednia « [1] [2] [3] » Nastupna