Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook Svoja.org na Instagram
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovo na kažny deń
Słovo na kažny deń
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Postanowiliśmy raz na dzień przypominać jakieś fajne słowo języka podlaskiego i w ten sposób próbować walczyć z naszą ogólną amnezją i obojętnością etatowych obrońców tożsamości białoruskiej (i ukraińskiej) na Podlasiu w stosunku do ich mowy ojczystej i matczystej.

Będziemy w zasadzie koncentrować się na słowach, które występują wyłącznie w gwarach podlaskich albo tylko w gwarach podlaskich i poleskich, zaś w językach literackich białoruskim i ukraińskim nie występują lub mają tam status regionalizmów.

Oprócz słowa podlaskiego z zaznaczonym akcentem będziemy podawać jego znaczenie/znaczenia w języku polskim oraz najbardziej typowe przykłady użycia w kontekście. Będziemy też wypisywać niektóre formy gramatyczne słowa, jeżeli nie są one oczywiste.

Strona „Słovo na kažny deń” jest ilustrowana dawnymi zdjęciami z Podlasia pochodzącymi w przeważającej większości ze zbiorów pana Marka Korniluka.

Dzisiaj przypominamy słowo języka podlaskiego Grúba...

Grúba

Grúba — (o kobiecie) ciężarna.

Wyrazy pochodne: grubiêti (wykazywać oznaki ciąży); zagrubiêti (zajść w ciążę); grubízna; grubíziorna/grubíziarna; grúbeńka.

Synonimy (z Podlasia i Polesia): diêtna, beremiênna, važnája.

Użycie w kontekście: voná grúba vže z trétim ditiátom; Zína tôlko výjšła zámuž i vže grubiêje; Halína zagrubiêła dva róki pósli vesiêla.

Jutro przypomnimy słowo Hára.