Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook Svoja.org na Instagram
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovo na kažny deń
Słovo na kažny deń
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Postanowiliśmy raz na dzień przypominać jakieś fajne słowo języka podlaskiego i w ten sposób próbować walczyć z naszą ogólną amnezją i obojętnością etatowych obrońców tożsamości białoruskiej (i ukraińskiej) na Podlasiu w stosunku do ich mowy ojczystej i matczystej.

Będziemy w zasadzie koncentrować się na słowach, które występują wyłącznie w gwarach podlaskich albo tylko w gwarach podlaskich i poleskich, zaś w językach literackich białoruskim i ukraińskim nie występują lub mają tam status regionalizmów.

Oprócz słowa podlaskiego z zaznaczonym akcentem będziemy podawać jego znaczenie/znaczenia w języku polskim oraz najbardziej typowe przykłady użycia w kontekście. Będziemy też wypisywać niektóre formy gramatyczne słowa, jeżeli nie są one oczywiste.

Strona „Słovo na kažny deń” jest ilustrowana dawnymi zdjęciami z Podlasia pochodzącymi w przeważającej większości ze zbiorów pana Marka Korniluka.

Dzisiaj przypominamy słowo języka podlaskiego Žyléć...

Žyléć

Žyléć — 1. mieszkaniec; domownik; lokator; 2. określenie człowieka zdrowego (żywego) jako przeciwieństwa chorego (umarłego).

Liczba mnoga: žylciê.

Użycie kontekście: 1. u nášum seliê zostałósie vsióhó trynádceť žylcíôv; od nóvoho róku v nas búde nóvy žyléć, inžyniêr z biłostóku; 2. Stiópa tiážko zanedúžav, z jóho, músit, užé ne žyléć.

Jutro przypomnimy słowo Chłýnuti.