Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Hromada » Maksymiuk Jan » Pudlaśki neregularny dijesłovy
Pudlaśki neregularny dijesłovy
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pudlaśki neregularny dijesłôv: lahčy — lôh

Jan Maksimjuk
7 lutoho 2016

U pudlaśkuj movi je koło 30 (??) dijesłovuv, kotory v mužčynśkum rodi odinočnoji ličby minułoho času majut neregularnu formu.

Regularny dijesłovy tvorat siêtu formu pry pomoščy kunčatka —v, kotory dodajetsie do osnovy infinityva (bezosôbnika dijesłova): chodíti — chodiv; rêzati — rêzav; bíti — biv.

U neregularnych dijesłovach forma minułoho času mužčynśkoho rodu v odinočnuj ličbi tvorytsie bez kunčatka, i v nekotorych vypadkach nastupaje šče zmiêna samozvuku osnovy: mohčý — môh; sičý — siêk; žérti — žer. Zrozumiêło, što siêty neregularnosti zberehajutsie i v vytvôrnych dijesłovach: pomohčý — pomôh; rozsičý — rozsiêk; zžérti — zžer.

I je šče kilka dijesłovuv, kotory formu minułoho času tvorat pry pomoščy kunčatka —v, ale miniajut osnovu: ití — išov.

Ja ode vypisav usiê neregularny dijesłovy pudlaśkoji movy, jakije mniê pryjšli na dumku. Koli chto znaje inšy prykłady neregularnosti v pudlaśkich dijesłovach u minułum časi, prošu poviêdomiti mniê čy to v komentarovi pud siêtym blogom, čy to na profil Svoja.org u Facebook’ovi.

OD ČASU PUBLIKACIJI SIÊTOHO TEKSTU NAŠ SPIS NEREGULARNYCH PUDLAŚKICH DIJESŁOVUV ZAČAV POPOVNIATISIE DIAKUJUČY AKTYVNOSTI KILKOCH OSOBUV NA PROFILI SVOJA.ORG U FACEBOOK’OVI.

 • berehčý (strzec; zachowywać) — berôh
 • biêhčy (biec) — biêh
 • čovpstí (zmyślać; wygłupiać się) — čôvp
 • dérti (drzeć) — der
 • dziovbstí (dziobać) — dziôvb
 • głóchnuti (głuchnąć) — głoch
 • hásnuti (gasnąć) — has
 • hrebstí (grabić, zgrabiać) — hrôb
 • hrýzti (gryźć) – hryz
 • chropstí (chrapać) — chrôp
 • ití (iść) — išóv
 • kísnuti (kisnąć) — kis
 • lahčý (lec) — lôh
 • liêzti (leźć) – liêz
 • mertí (mrzeć) — mer
 • mérznuti (marznąć) – merz
 • mestí (mieść) — mjôv
 • mohčý (móc) — môh
 • móvknuti (milknąć) — movk
 • nestí (nieść) — niôs
 • níknuti (niknąć) — nik
 • pásti (paść) — pas
 • pertí (przeć) — per
 • pečý (piec) — pjôk
 • plestí (pleść) — plôv
 • płyvstí (płynąć) – płyv
 • povztí (pełznąć) — pôvz
 • pryrečý (skazać) – pryrôk
 • pryvýknuti (przywyknąć) – pryvýk
 • púchnuti (puchnąć) — puch
 • revstí (wrzeszczeć; ryczeć) — rôv
 • rosti (rosnąć) – rôs
 • sičý (siec) — siêk
 • skrebstí (skrobać) — skrôb
 • smérhnuti (śmierdnąć) — smerh
 • spastí (zbawić, uratować; skarmić) — spas
 • sterehčý (strzec) — sterôh
 • stíchnuti (ucichnąć) — stich
 • stráhnuti (grzęznąć) — strah
 • strýhčy (strzyc) — stryh
 • stýhnuti (stygnąć) – styh
 • tečý (cieknąć) — tiôk
 • térti (trzeć) — ter
 • tovčý (tłuc) — tôvk
 • trestí (trząść) — trôs
 • túchnuti (tęchnąć) — tuch
 • vestí (wieść) – vjôv
 • veztí (wieźć) — vjôz
 • vołočý (wlec) — vołôk
 • vrečý (rzucić urok; urzec, zachwycić) — vrôk
 • zaprehčý (zaprząc) — zaprôh
 • zdóchnuti (zdechnąć) – zdoch
 • zrečýsie (wyrzec się) — zrôksie
 • žérti (żreć) — žer
PDF dla drukovania » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Jan Maksimjuk, Pudlaśki neregularny dijesłovy
2016-02-07, 16:05
EPUB dla čytałok e-book/Kindle » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Jan Maksimjuk, Pudlaśki neregularny dijesłovy
2016-02-07, 16:05