Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Gramatyka » Słovnik Jana Petručuka — baza danych
Słovnik Jana Petručuka — baza danych
Natisnuti, kob pobôlšyti...
Jan Pietruczuk

Wieś Kuraszewo położona jest w odległości 18 kilometrów na wschód od Bielska Podlaskiego, 10 kilometrów na północno-zachód od Hajnówki i tyleż kilometrów na południe od osady Narew nad rzeką Narwią. Przez wieś przepływa rzeka Łoknica, lewy dopływ Narwi. Teren jest tu równinny, dość wysoki i spadzisty w kierunku rzeki, ziemia średnio urodzajna i lekka do uprawy; bogactwa Puszczy Białowieskiej sprzyjały wczesnemu osiedlaniu się na tym terenie, o czym świadczą trzy dawne cmentarzyska w okolicy wsi (...) — zobacz całą pracę doktorską »»

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   5 183

Hlediêti po literach
A B C Č D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š T U V Z Ž
Šukati słova
Znajdiany artykuły
a   1. pierwsza litera alfabetu, wymawiana tak, jak w polskim języku literackim; 2. spójnik; vy zostanete doma, a my pôjdemo v pole; ciêłu hospodarku prodam, a na svojôm postavlu; 3. łączy dwa te same czasowniki, przymiotniki lub przysłówki podkreślając długość trwania czynności lub nasilenie cechy; vôn tam chodiv a chodiv i nic ne vychodiv; 4. partykuła wzmacniająca pytanie; a byv ty tam, a bačyv što robiłosie, jak ne bačyv, to ne hovory; a vy i husi majete?; što ty na toje skažeš, a? 5. jednak; vsiê kazali, što vôn ne zrobit, a vziavsie i zrobiv; 6. a jeśli; a nuž prydetsie płatiti, to čym ja zapłaču? 7. wyrażenie zdziwienia a, a, a, jakiž ty durny, ja naveť ne dumav; 8. czy; a dovho vy u nas budete? a nini zostanetesie u nas na nôč? 9. spójnik podkreślający przeciwieństwo; veliki do neba, a dureń jak treba; taki mały, a vže tôlko vsioho znaje; ja a vôn to dviê raznici; 10. wykrzyknik wyrażający stany uczuciowe; a — to vy?
abecádło   n. p. azbuka
ábo   albo; idi abo tudy, abo siudy
absolútno   p. zusiêm
abý   byle; možete i tak robiti, aby dobre było; fraz. aby jak jakkolwiek; aby jak zrobiti; fraz. aby de byle gdzie, gdziekolwiek; aby de miski možna połožyti; aby kudy dokądkolwiek; pujdu aby kudy, kob moje očy toho ne bačyli; aby skôl skądkolwiek; drov možna aby skôl pryvezti
adamášok   adamaszek (rodzaj tkaniny); zrobiła dočcie postiêl z adamašku; na stoliê ležyt adamaškova nastôlnicia
Adámča   żona Adama; Adamčoju zvut Adamovu žônku
ádres   D. -a adres; napisav by do znakomoho piśmo, ono zabyvsia adresa
adresováti   pisać adres
advokát   1. obrońca sądowy; 2. ironicznie o kimś, kto natrętnie wtrąca się ze swoim zdaniem; advokata nam tutaka ne treba
ahá   ndm. 1. potwierdzenie prawdy wypowiedzianej przez rozmówcę; čy kupiv uže popeły? — aha, včora; 2. podkreśla prawdę wypowiedzianą poprzednio przez mówiącego; a ne kazav ja što tak bude — aha
ach   wykrzyknik; ach jakaja nini hoža pohoda
akácija   D. -iji akacja; jak akaciji cvitut, to velmi hože pachnut
ákord   akord; na akord bôlš zarobiv jak na dniôvku
aksamít   aksamit; pošyła choroše płatije z sinioho aksamitu
akurát   ndm. 1. w sam raz, dokładnie tyle, dokładnie wtedy; akurat tôlki miev hrošy, kôlki było treba; 2. wykrzyknik wyrażający zaprzeczenie lub niedowierzanie; čy pôjdeš do joho? — akurat, toho šče brakovało, kob ja do joho chodiv
akurátno   comp. akuratniêj o czynności wykonanej sprawnie, dokładnie; majstrê akuratno chatu stavjat; vôn z vas najakuratniêj piše
akuratny   1. o czymś starannie wykonanym; Stepan akuratnu chatu postaviv; 2. o człowieku starannym, schludnym, dokładnym; Markova Hapka to akuratna baba
akušêrka   p. kušêrka
álbo   p. abo
ále   1. spójnik wyrażający przeciwieństwo, kontrast, łączy równorzędne części zdania lub zdania współrzędne, może występować bez przeczenia lub z przeczeniem; byv mały, ale dužy; lôh spati, ale dovho ne môh zasnuti; 2. partykuła wzmacniająca wrażenie zachwytu, obrzydzenia itp.; ale spivaje, ja šče ne čuv, kob chtoś tak spivav; ale brydku babu vziav
alé   ndm. tak była sokôłko v cerkvi? — ale
álež   partykuła wzmacniająca ekspresję wypowiedzi; alež vôn dureń; alež nigdy do toho ne dôjde
alfabét   1. p. azbuka; 2. analfabeta; jak joho do roboty pryniali, vôn ze zusiêm alfabet
alkiêr   rz. jedno z pomieszczeń domu