Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Vitajemo » Po co jest ten serwis
Po co jest ten serwis
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Foto Natalia Lemiesz

TEN SERWIS JEST POŚWIĘCONY normalizacji i rozwojowi nowego wschodniosłowiańskiego języka pisanego — podlaskiego. Jego dialektami mówi około 50 000 ludzi we wschodnim regionie Polski, zwanym Podlasiem (oraz prawdopodobnie 500 000 ludzi na Białorusi i Ukrainie, ale ta liczba jest na razie niepotwierdzona). Do niedawna uważano, że ci ludzie posługują się peryferyjnymi wersjami języka białoruskiego lub ukraińskiego, w zależności od tego, do której z tych narodowości siebie zaliczają. My jednak twierdzimy, że te dialekty należą do zupełnie odrębnego języka, który zasługuje na ujednoliconą i spójną formę zapisu oraz solidne wsparcie. Ponieważ na naszym horyzoncie nie widać ani odpowiedniej armii, ani floty, więc sądzimy, że język podlaski powinien znaleźć szczere i życzliwe wsparcie nie tylko ze strony rdzennych mieszkańców Podlasia i Polesia, ale również pisarzy i czytelników, zarówno rodzimych, jak i obcych. A także śpiewaków. Oprócz sporego ładunku wysoce inspirującego materiału gramatycznego oraz kilku artykułów traktujących o wewnętrznym i zewnętrznym pięknie języka podlaskiego (nazywamy go też czasem swoim językiem), są tu także materiały pisane, czytane i śpiewane, których z pewnością do tej pory Państwo nigdzie nie widzieliście ani nie słyszeliście. Dobrej zabawy!

Jeśli zdecydują się Państwo przekazać nam słowa krytyki, zachwytu lub dezaprobaty, będzie to mile widziane. W zasadzie jesteśmy w stanie podjąć dyskusję w języku podlaskim, polskim, białoruskim lub angielskim. Oprócz tego poradzimy sobie ze zrozumieniem tekstów pisanych w języku niemieckim, francuskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim, szwedzkim, duńskim i norweskim.

* * *

Serwis Svoja.org nie ma — ani nie będzie miał — na celu osiągnięcia dochodów. Jest on utrzymywany i rozwijany wyłącznie dzięki funduszom oraz inwencji Aleksandra i Jana Maksymiuków. Jeśli ktoś z Państwa zechce zaoferować nam swoją współpracę, proszę wziąć pod uwagę, że zapłatą za Państwa wysiłek będzie jedynie [nie]wdzięczność użytkowników. Naszym obowiązkiem było uprzedzenie o tym i właśnie to uczyniliśmy :-)