Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Svojim diêtium » Podlaskie zagadki
Podlaskie zagadki
Natisnuti, kob pobôlšyti...
Autor ludowy

Przez cały rok 2019 w witrynie strony Svoja.org w Facebook’u zamieszczaliśmy w odstępach tygodniowych zagadki po podlasku. Tutaj podajemy ich pełny zestaw (52 zagadki) wraz z rozwiązaniami.

Rozwiązania są wstępnie ukryte, by nie psuć nikomu z czytelników zabawy w „łamanie głowy”.

 1. Starý didíšče čérez stinú drýšče.
 2. Hlań čérez oknó, vídno sínie połotnó.
 3. Póvna bóčka krup, a navércha strup.
 4. Sestrá do bráta v hósti jde, a brat od jijiê chovájetsie.
 5. Ne jidiát, ne pjut, a chódiat i bjut.
 6. Jakích derevôv u liêsi najbôlš?
 7. Kobýła bižýt, ohłóbli ležát.
 8. Stojít jołá séred siołá i na kážne pudvôre rozpustíła hôle.
 9. Bába v komóry, vołosý na dvorê.
 10. Tekłó, tekłó i schováłosie pud skło.
 11. Išłá pánna vnočê, pohubíła klučê, miêseć báčyv, a sóncie pudniało.
 12. Po koliná vodý, a ne napjéšsie.
 13. Na vodiê ležýt, ále ne tóne, po ohnióvi bižyt, ále ne horýt.
 14. Póvna bóčečka viná, nihdé dýročki nemá.
 15. Kruhóm vodá, a z pitióm bida. Chto odhadáje, de siête byváje?
 16. Zarôv vôł na sto siôł.
 17. Ruk i nôh ne máje, a dvéry odčyniáje.
 18. Idút dviê dóčki, dviê materê i bába z unúčkoju — kôlko vsiêch?
 19. U kutóčku na prutóčku vísiat dzindzielóvy jájcia.
 20. Čom pastúch nósit bičá?
 21. Što nas kórmit, a jiêsti ne prósit?
 22. Na dvorê stojít horá: štýry týčki, dviê motýčki, sióme pomachájło.
 23. Kruhléńki, maléńki, a za chvôst ne pudýmeš.
 24. Póvna bóčka ludí, nemá okón i dverý.
 25. Jak letiêv, to zichotiêv, jak upáv, to čórny stav.
 26. Bez jazýka, a kryčýt, nichtó johó ne báčyt, a vsiê čújut.
 27. Ruk mnôho, a nohá odná.
 28. Vísia vísit, chódia chódit, vísia vpáła, chódia zjiêła.
 29. Łáta na łáti i švá ne znáti.
 30. Čom koróva laháje?
 31. Letít ne oddycháje, a krýłuv ne maje.
 32. Roztopýryła ptáška krýła, až sóncie zasłoníła.
 33. Mížy hôr stojít ryhôr, páłkoju pudpérsie, šápkoju nakrývsie.
 34. Čérez mežú brat bráta ne báčyt.
 35. Pryjšłá biêła kobýła, ciêły sviêt pobudíła.
 36. Ne ohóń, a pečé.
 37. Pryjšłá čórna koróva, usiêch ludí poboróła.
 38. I zimóju i liêtom usé odnym kviêtom.
 39. Sidít páni v čyrvónum kaftáni, jak uzialí rozdiaháti, stáli płákati-rydáti.
 40. Stojít barán, na jôm sto ran.
 41. Johó bjut, a vôn ne płáče, onó skáče.
 42. Čom piêveń spiváje, zaplúščyvšy óčy?
 43. Ráno chódit na štyroch nohach, udéń na dvoch, a véčerom na troch.
 44. Dva bratý žyvút čérez doróhu, ále odín odnóho ne báčat.
 45. Chto hovóryt na vsiêch movach?
 46. Išóv, išóv, dviê doróhi znajšóv, i v obiêdvi pujšóv.
 47. Jiêdu, jiêdu, ni doróhi, ni sliêdu.
 48. Kob ustáła, to do néba dostáła b.
 49. Dva rázy róditsie, a raz umiráje.
 50. Bez čohó chliêba ne vpečéš?
 51. Brat bráta hónit, nikóli ne dohónit.
 52. Bez ruk rysúje, bez zubôv kusáje.
PDF dla drukovania » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Autor ludowy, Podlaskie zagadki
2020-01-04, 19:34
EPUB dla čytałok e-book/Kindle » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Autor ludowy, Podlaskie zagadki
2020-01-04, 19:34