Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Svoja biblijoteka » „Môj bôj” J. Maksymiuka w formacie PDF
„Môj bôj” J. Maksymiuka w formacie PDF
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Wybór publicystyki z lat 2005-2022 poświęconej promocji języka podlaskiego wśród rodaków z Podlasia...

Jan Maksymiuk nie odkrył języka podlaskiego ani nie był pierwszą osobą, która rozpoczęła publikowanie po-svojomu. Stał się jednak pierwszym człowiekiem, który w związku z naszą mową — do niedawna jeszcze „tajemną”, „nieoficjalną” i „mało piśmienną” — rozpoczął publiczne zadawanie istotnych pytań oraz poszukiwanie na nie odpowiedzi, które przystawałyby do realiów XXI wieku. Niniejsza książka to zapis procesu wprowadzania języka podlaskiego do obiegu publicznego: obejmuje ona teksty z lat 2005-2021 napisane dla miesięcznika „Czasopis”, serwisu internetowego Svoja.org oraz facebook’owej wersji tegoż serwisu. Sprawy poruszane w artykułach obejmują w zasadzie trzy dekady życia demokratycznej Polski. Książka ma szansę stać się istotnym źródłem wiedzy o problemach białoruskiej społeczności Podlasia w latach 1990-2020.

(Fragment wprowadzenia do książki.)

Dodatki » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Zładovati siêty skôp... Jan Maksymiuk, Môj bôj (PDF)
Objôm » 17,86 MB — 2023-02-22, 17:54
Zładovati siêty skôp... Jan Maksymiuk, Môj bôj, pełna okładka (PDF)
Objôm » 2,66 MB — 2023-01-22, 19:17