Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
igłowy   ihółočny
ignorancja   f ignoráncija f; néuctvo n; neosviêčanosť f
ignorancki   ignoránćki; témny; neosviêčany
ignorant   m ignoránt m
ignorantka   f ignorántka f
ignorować   ndk ignorováti; ne bráti pud uváhu; obmináti
ignorować się   ndk ignorováti odín odnóho
igrać   ndk žartováti; zabavlátisie; ihráti; ~ ze śmiercią ihráti zo smertiéju; ~ z ogniem žartováti z ohnióm
igraszka   f 1. cácka f, zabávka f; 2. zabáva f, ihrá f; 3. drubnícia f; ◊ dziecinna ~a diêtśka zabávka; ~i słowne ihrá słôv
igrek   m ígrek m
igrzysk|o   n íhryšče n; ~a íhry pl; zavódy pl; ~a olimpijskie olimpíjśki íhry
ikebana   f ikebána f
ikona   f ikóna f
ikoniczny   ikoníčny
ikonka   f ikónka f
ikonografia   f ikonográfija f
ikonostas   m ikonostás m
ikonowy   ikónovy
ikra   f 1. ikrá f; ~a żaby žaburênie n; 2. pot. enérgija f; chłop z ~ą energíčny (chváćki) mužýk; mieć ~ę miêti enérgiju; býti žyvúščym
iks   m iks m
ilast|y   múlisty; ~a gleba múlista zemlá
ile   1. licz. kôlko; ~ to kosztuje? kôlko siête koštúje?; ~ masz lat? kôlko tobiê liêt?; ~ pokoji ma ten dom? kôlko pokójuv v siêtum dómi?; ~ tu kurzu! kôlko tut pýlavy! 2. kôlko; wziął tyle bagażu, ~ zdołał unieść uziáv tôlko bagažú, kôlko dav rády pudniáti; pracował, ~ miał tylko sił robív (praciováv), kôlko miêv síły; ◊ ~ dusza zapragnie kôlko dušá prýjme; doschóču; ~ razy a) kôlko raz; b) p. ilekroć; ~ wlezie kôlko vliêze; jak zavezáti; o ~ kolí; jak; se; o ~ mi wiadomo nakôlko ja znáju (viêdaju); o tyle o ~ bôlš-ménš; tróchi; o tyle... o ~... natôlko... nakôlko...
ilekolwiek   licz. 1. kôlko b ne; ~ by zarobiła, wszystko wyda na stroje kôlko b ne zarobiła, usió oddásť na stróji; 2. kôlko-léń, kôlko-nébuď
ilekroć   spój. kažny raz jak; jak tôlko; kôlko b rázy ne; ~ go poprosiła matka, wracał do domu wcześniej kážny raz jak (jak tôlko) jóho poprosíła máti, vôn voróčavsie docháty raniêj; ~ się spotkali, nie mogli się rozstać kôlko b razy ne spotkálisie, ne mohlí rozłučýtisie
ileś   kôlkoś