Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 603

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
instrumentować   ndk instrumentováti; orkiestrováti
instruować   ndk instruktováti
instruować się   ndk 1. otrýmuvati instruktáž; 2. instruktováti odín odnóho
instynkt   m instýnkt m; ~ macierzyński materýnśki instýnkt; ~ samozachowawczy instýnkt samozachovánia
instynktownie   instynktôvno
instynktowny   instynktôvny
instytucja   f 1. instytúcija f; ustanóva f; ~ państwowa deržávna instytúcija (ustanóva); 2. prawn. instytút m; ~ małżeństwa instytút šlúbu; ~ kapłaństwa instytút sviaščénstva
instytucjonalizacja   f instytucyjonalizácija f
instytucjonalizować   ndk instytucyjonalizováti
instytucjonalny   instytucyjonálny
instytut   m instytút m; ~ naukowo-badawczy naukóvo-dosliêdčy instytút; ~ filologii wschodniosłowiańskiej instytút schôdniołovjánśkoji filológiji
insulina   f insulína f
insulinowy   insulínny
insygnia   pl regáliji pl
insynuacja   f insynuácija f; nahovôr m
insynuować   ndk insynuováti; nahovóruvati
integracja   f integrácija f
integracyjny   integracíjny
integralność   f integrálnosť f; ciêłosnosť f; ~ terytorialna terytoryjálna ciêłosnosť
integralny   integrálny; ciêłosny
integrować   ndk integrováti; objédnuvati
integrować się   ndk integrovátisie; objédnuvatisie
intelekt   m intelékt m; rózum m
intelektualista   m intelektualíst m
intelektualistka   f intelektualístka f