Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dociągnąć   dk dotiahnúti
dociążać   ndk doładóvuvati
dociążyć   dk doładováti
dociec   dk dojtí právdy, výjasniti
dociekać   ndk dochóditi právdy, dosliêduvati, vyjasniáti
dociekanie   n dosliêduvanie n, rozvažánie n
dociekliwość   f dopýtlivosť f
dociekliwy   dopýtlivy
docieplać   ndk otépluvati
docieplić   dk otépliti
docierać   ndk 1. dotiráti; ~ skórkę pomarańczy dotiráti skôrku pomaránčy; 2. dochóditi; ~ na szczyt góry dochóditi na veršýnu horê; 3. dotiráti; ~ silnik dotiráti mótor
docierać się   ndk dotirátisie
docinać   ndk 1. dorêzuvati; 2. chvostáti; 3. dotináti, pudkółuvati
docinki   pl dotínki pl, ihółki pl
docisk   m dótisk m
dociskacz   m dotiskáč m
dociskać   ndk dotiskáti
dociskać się   ndk zatiahátisie páskom
docisnąć   dk dotísnuti
docisnąć się   dk zatiahnútisie páskom
docucić   dk vernúti do pámeti, vernúti do prytómnosti
doczek|ać   dk 1. dočekáti, dočekátisie, doždáti, doždátisie; 2. dožýti; dotiahnúti; ~ać późnej starości dožýti do hłybókoji stárosti; chory nie ~a jutra chvóry ne dotiáhne do závtra
doczekać się   dk dočekátisie, doždátisie
doczekiwać   ndk dočékuvati, dočékuvatisie, dožydáti, dožydátisie
doczekiwać się   ndk dočékuvatisie, dožydátisie