Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dobroć   f dobrotá f
dobroduszność   f dobrodúšnosť f
dobroduszny   dobrodúšny
dobrodziej   m dobrodiêj m
dobrodziejstwo   n dobrodiêjstvo n
dobrosąsiedzki   dobrosusiêdśki
dobrotliwość   f dobrotá f, łaskávosť f
dobrotliwy   dobrúščy, dobrôtny, łaskávy
dobrowolnie   dobrovôlno
dobrowolność   f dobrovôlnosť f
dobrowolny   dobrovôlny
dobrudzać   ndk dobrúdžuvati, domúrzuvati, dołójmuvati
dobrudzić   dk dobrúditi, domúrzati, dołójmati
dobr|y   dóbry; ~y człowiek dóbry čołoviêk; ~e wychowanie dóbre vychovánie; ~y wzrok dóbry zrok; ◊ dzień ~y dóbry deń; ~y wieczór dóbry véčur; bądź taki ~y buď takí dóbry, buď łaskávy; czekałem ~ą godzinę ja čekáv (ždav) bítu hodínu; brać coś za ~ą monetę pryjmáti štoś za čýstu monétu; być na ~ej drodze býti na dóbruj dorózi; być pod ~ą datą býti napudpítku; na ~ą sprawę právdu kážučy; na ~e vovsiú, zusiêm; po ~emu po-dóbromu; z dóbroho sércia
dobrze   I dóbre; ~ się czuć dóbre sébe odčuváti; ~ mówić po podlasku dóbre hovorýti po-pudlaśki; lubić ~ zjeść lubíti dóbre pojiêsti; ◊ on jest ~ widziany jóho ochvôtno pryjmájut, z jim ochvôtno spotykájutsie; jeśli wszystko ~ pójdzie jak usió búde dóbre; u jóho hołová váryt; równie ~ tak sámo dóbre; życzyć komuś ~ chotiêti komúś dobrá, ne chotiêti komúś zła; ~ mu z oczu patrzy vôn vyhladáje na dóbroho čołoviêka; ~ wyglądać správno vyhladáti
dobrze   II môcno, vélmi, dóbre; był ~ pijany vôn byv môcno (vélmi) pjány; przyszedł ~ po północy vôn pryjšov dóbre pósli pôvnočy
dobrze   III dóbre, zhóda
dobrzeć   ndk popravlátisie, zdoroviêti
dobudowa   f 1. prybudôvka f; 2. prybudóvuvanie n, dostávluvanie n; dobudóvuvanie n
dobudować   dk prybudováti, dostáviti; dobudováti
dobudowywać   ndk prybudóvuvati dostavláti; dobudóvuvati
dobudówka   f prybudôvka f
dobudzić   dk dobudíti; zbudíti
dobyć   dk 1. dobýti; ~ do końca konferencji dobýti do kunciá konferénciji; 2. výniati, dostáti; ~ miecza výniati (dostáti) mičá
dobytek   m 1. (mienie) majnó n, dobýtok m; 2. (zwierzęta) dobýtok m, žyvína f