Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
darwinizm   m darvinízm m
darzyć   ndk kogoś czymś odčuváti štoś do kohóś; okázuvati štoś komúś; ~ kogoś sympatią sympatyzováti komúś; ~ kogoś szacunkiem považáti (uvažáti) kohóś; ~ kogoś zaufaniem doviráti komúś, odčuváti doviêr do kohóś
darzyć się   ndk 1. udavátisie, veztí; we wszystkim mu się darzy jomú vsio vdajétsie; jomú vo vsiôm vezé; 2. obródžuvati, dóbre rodíti; na tym zagonie darzą się pomidory na siêtum zahóni dóbre ródiat pomidóry
daszek   m 1. (mały dach) dašók m; 2. (znak nad literą, jak w ô lub ê) dašôk m; 3. (u czapki) kozyrók m
dat|a   f dáta f, čysłó n; jaka dzisiaj ~a? jakája diś dáta?; kotóroho diś čysłá?; pamiętna ~a pámetna dáta; ◊ być pod dobrą ~ą býti tróchi výpivšy; człowiek starej ~y čołoviêk staróji dáty
datek   m dátok m
datować   ndk datováti, stáviti dátu
datować się   ndk začynátisie, bráti počátok
datownik   m datóvnik m
dawać   ndk daváti; ~ pieniądze na jakiś cel daváti hróšy na jakíś ciêl; ~ komuś nocleg daváti komúś nučliêh; ~ przejechać się na rowerze daváti projiêchatisie róverom; nie chce ~ własnemu mężowi wulg. ne chóče daváti vłásnomu múžovi (čołoviêkowi); ◊ ktoś, coś nie daje komuś spokoju chtoś, štoś ne dajé komuś spokóju; słowo daję dajú słóvo; obiščáju; nie ~ komuś spać po nocach ne daváti komuś spáti po nóčach; nie ~ komuś żyć ne daváti komúś žyti
dawać się   ndk 1. puddavátisie; 2. davátisie; býti možlívym; to daje się naprawić siête dajétsie połáditi; ◊ coś daje się komuś we znaki a) štoś dajétsie komúś vznakí; b) štoś môcno odčuvájetsie kimś
dawca   m darýtel m; žértvovatel m; dónor m; ~ krwi dónor kroviê; ~ nerki dónor póčki
dawien: z ~ dawna   z dávnioho davná; davným-davnó
dawka   f dóza f; dóla f; śmiertelna ~ smertélna dóza
dawkować   ndk dozováti
dawna: od ~   zdavná
dawniej   davniêj; raniêj
dawno   davnó
dawność   f dávniosť f
dawn|y   1. dávni; byłý; minúły; poperédni; ~a miłość dávnia (byłája) lubóv; ~y adres dávni (poperédni) ádres; 2. dávni; starý; starodávni; ~a epoka dávnia (starája) epóka
dąb   m dub m
dąbczak   m dubčák m
dąbek   m dubók m
dąbrowa   f dubróva f
dąć   ndk dúti