Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 780

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
długawy   dovhováty
długi   dóvhi; pokój pięć metrów ~ pókuj dóvhi na pjať métruv; ~e nogi dóvhi nóhi; ~ film dóvhi film; ◊ jak ~ i szeroki ciêły, usiój; on ma ~ (za ~) język u jóho dóvhi (zadóvhi) jazýk; on ma ~e ręce u jóho dóvhi rúki; upaść jak ~ roztiahnútisie (upásti) na vsioj rôst
długo   dovho; na ~ nadóvho; na ~ przed zadóvho péred; ◊ nie dał się ~ prosić jóho ne tréba byłó dóvho prosíti
długobrody   dovhoboródy
długodystansowiec   m dovhodystansôveć m, bihún na dóvhi dýstans
długodystansowy   dovhodystansóvy
długofalowy   1. dovhofalóvy; 2. dovhoterminóvy
długogrając|y:   płyta ~a dovhohrájušča płýta
długoletni   dovholiêtni
długonogi   dovhonóhi
długookresowy   dovhoterminóvy
długopis   m dovhopís m
długoś|ć   f 1. dovžyna f; odcinek ~ci dziesięciu centymetrów odcínok dovžynóju déseť centymétruv; ~ stołu dovžyná stołá; 2. protiáhłosť f; ~ć rozmowy telefonicznej protiáhłosť telefoníčnoji rozmóvy; średnia ~ć życia serédnia protiáhłosť žýcia (žytiá); 3. dóvhosť f; ~ć geograficzna geografíčna dóvhosť
długoterminowy   dovhoterminóvy
długotrwałość   f protiáhłosť f
długotrwały   protiáhły, dóvhi
długowieczność   f dovhoviêčnosť f, dovholiêtije n
długowieczny   dovhoviêčny, dovholiêtni
długowiekowy   dovhovikový
długowłosy   dovhovołósy
dłuto   n dołotó n
dłużej   dovš
dłużniczka   f dovžnícia f
dłużnik   m dovžnik m
dłużny   vinováty; jestem ci ~ sto złotych ja tobiê vinováty sto złóty; nie pozostał mu ~ i też go uderzył vôn ne ostávsie jómu vinováty i tože jóho vdýryv