Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
danie   n II stráva f; drugie ~ drúha stráva
daniel   m zool. łánia f
danina   f danína f
dansing   m dánsing m, tánci pl, zabáva f
dantejski: ~e sceny   dantéjśki scény
dán|y   dány; siêty; w ~ym wypadku u dánum (siêtum) výpadku
dań   f danína f
dar   m 1. dar m, podárok m; 2. dar m, zdôlnosť f, tálent m; ◊ ~y natury dáry pryródy
darcie   n 1. krutiênie n; łamánie n; ~ w kolanie krutiênie v koliêni; ~ w krzyżu łamánie v krýžovi; 2. rozdiránie n; skúbanie n; ~ papieru rozdiránie papéru; ~ pierza skúbanie piêryja; 3. kryk m, visk m; przeraźliwe ~ prorêzlivy kryk (visk)
darczyńca   m darýtel m
dardanelski: osioł ~   durný jak čóbut
daremnie   naprásno, dárom, darémno, márno
daremność   f naprásnosť f, darémnosť f, márnosť f
daremny   naprásny, darémny, márny
darmo   1. dárom, zadárom; robić coś ~ robíti štoś dárom (zadárom); 2. dárom, naprásno, márno; nachodzić się ~ nachodítisie dárom (naprásno, márno); ◊ ~ jeść czyjś chleb dárom jiêsti čyjś chliêb; na ~ naprásno, dárom, darémno, márno; nie ~ nedárom; za półdarmo za puv dárom
darmoch|a   f darmôvščyna f; liczyć na ~ę spodivátisie na darmôvščynu
darmowy   darmóvy, bezpłátny
darmozjad   m darmojiêd m
darniować   obkładáti dernóm
darniowy   dernový
darń   f dernó n
darować   ndk lub dk 1. darýti ndk; podarýti dk; ~ komuś książki darýti komúś knížki; podarýti komúś knížki; 2. dáruvati ndk; podáruvati dk; vybačáti ndk; výbačyti dk; ~ komuś karę dáruvati komúś káru; podáruvati komúś káru
darowizna   f 1. dar m, podárok m; 2. dárčy zápis
darowywać   ndk 1. darýti, obdaróvuvati; 2. dáruvati, vybačáti
darwinistyczny   darvinistýčny