Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
despotyczny   despotýčny
despotyzm   m despotýzm m
destabilizacja   f destabilizácija f
destabilizator   m destabilizátor m
destabilizować   ndk destabilizováti
destalinizacja   f destalinizácija f
destrukcja   f destrúkcija f
destrukcyjność   f destrukcíjnosť f
destrukcyjny   destrukcíjny
destruktywność   p. destrukcyjność
destruktywny   p. destruktywny
destylacja   f destylácija f
destylacyjny   destylacíjny
destylat   m destylát m
destylator   m destylátor m
destylować   ndk destylováti
desygnacja   f naznačénie n
desygnat   m jęz. log. desygnát m
desygnować   ndk albo dk naznačáti; naznáčyti; ~ na stanowisko premiera naznačáti (naznáčyti) na posádu premjéra
deszcz   m došč m; pada ~ idé (pádaje) došč; ulewny ~ prolivný došč, líveń m; ◊ z ~u pod rynnę z ohniú v półymje
deszczomierz   m doščomiêr m
deszczowiec   m doščovík m, płašč od došču
deszczownia   f doščôvnia f
deszczowo   doščýsto
deszczow|y   doščový; ~a chmura došćovaja chmára; ~e lato doščovóje liêto