Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dziwota:   nie ~ ničóho dívnoho
dziwować się   ndk p. dziwić się
dziwowisko   n divovísko n
dzwon   m zvôn m
dzwonek   m 1. zvonók m; 2. (w kartach) búbno n; 3. bot. zvonóčok m
dzwonić   ndk zvóniti
dzwonko   n kusók rýby
dzwonkowaty   zvonkováty
dzwonnica   f zvonícia f
dzwonnik   m zvonár m
dzwonowy   zvonóvy
dźgać   ndk kołóti; ustromláti
dźgnąć   dk ukołóti; kolnúti; ustromíti
dźwięczeć   ndk zvučáti
dźwięcznie   zvúčno; zvônko; hołosnó
dźwięczność   f zvúčnosť f; zvônkosť f; hołósnosť f
dźwięczny   zvúčny; zvônki; hołósny
dźwięk   m zvuk m
dźwiękow|y   zvukový; ścieżka ~a zvukovája stéžka
dźwig   m 1. dźvig m; 2. vínda f
dźwig|ać   ndk 1. púlati, prúcati; ~a wielką skrzynię púlaje (prúcaje) velíku skrýniu; 2. pudtrýmuvati; býti opóroju; biurko ~a sterty dokumentów na bjúrku ležát stósy dokuméntuv; 3. odbudóvuvati; pudymáti; ~ zrujnowaną gospodarkę odbudóvuvati (pudymáti) zrujnóvanu ekonómiku
dźwigać się   ndk pudymátisie; ustaváti
dźwigar   m zeliêzny bálok
dźwignąć   dk pudniáti
dźwignąć się   dk pudniátisie; ustáti