Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dziennikarstwo   n žurnalístyka f
dziennikarz   m žurnalíst m
dziennikarzyna   m kiépśki žurnalíst
dzienny   dénny, diónny
dzień   m deń m; ~ powszedni budiónny deń, búddeń m; ~ świąteczny prázničny (sviatóčny) deń; ~ wolny vôlny deń; co ~ štódnia; ~ po dniu deń za dniom; ~ w ~ deń u deń; pewnego dnia odnóho dnia; ~ dobry! dóbry deń!; ◊ do białego dnia do ránia; do dziś dnia do disiêjšoho dnia; do sądnego dnia do súdnoho dnia; po dziś ~ do disiêjšoho dnia; w biały ~ séred biêłoho dnia; żyć z dnia na ~ žýti z dnia na deń
dziergać   ndk 1. obrúbluvati; 2. robíti hačkóm
dzierlatka   f pudliêtok f (pro diêvčynu); skakúnka f, brykúnka f
dzierżaw|a   f arénda f; brać w ~ę bráti v aréndu
dzierżawca   m arendátor m
dzierżawić   ndk arendováti
dzierżawny   aréndovy
dzierżyć   ndk deržáti; ◊ ~ władzę (rządy) trymáti vłádu, žónditi
dzierżymorda   m deržymórda m
dziesiątek   m desiátok m
dziesiąt|ka   f desiátka f; déseť čołoviêk; déseť štuk; uczyć się w ~ce učýtisie v desiátci; przyjść w ~kę pryjtí v desetíoch; ◊ strzał w ~kę strêł u desiátku; trafić w ~kę popásti v desiátku
dziesiątkować   ndk zabiváti; spustóšuvati; zníšćuvati; pererêdžuvati
dziesiąt|y   desiáty; ◊ ~a woda po kisielu desiáta vodá po kiselóvi
dziesieciotysięczny   desetitýsiačny
dziesieciozłotówka   f déseť złóty (moneta)
dziesięcina   f desiatína f
dziesięcioboista   m desetibojíst m
dziesięciobój   m desetibôj m
dziesięciodniowy   desetidénny, desetidiónny
dziesięciokrotnie   desetikrátno, desetirazóvo
dziesięciokrotny   desetikrátny, desetirazóvy