Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dziecina   f diteniá n
dziecinada   f ditínnosť f
dzieciniec   m 1. ditíneć m; 2. ditiáčy dôm, sirotíneć m
dziecinka   f ditiátko n
dziecinnie   po-ditiáčomu
dziecinnieć   ndk ditiniêti
dziecinność   f ditiáčosť f
dziecinny   ditiáčy; ~y pokój ditáčy pókuj; ~e zachowanie ditiáče zachovánie
dzieciństwo   n ditínstvo n
dzieciobójca   m ditozabôjeć m, ditohúb m
dzieciobójczyni   f ditozabôjnicia f, ditohúbka f
dzieciobójstwo   n ditozabôjstvo n, ditohúbstvo n
dzieciorób   m pogard. ditorôb m
dzieciuch   m mołokosós m, smorkáč m
dzieck|o   n ditiá n; ◊ cieszyć się jak ~o rádovatisie jak ditiá; cudowne ~o čudo-ditiá n; dom ~a ditiáčy dôm; ~o szczęścia ščaslíveć m; od ~a z ditínstva, z maleńkosti; płakać jak ~o płákati (rydáti) jak ditiá; wylać ~o z kąpielą výpluchnuti ditiá rázom z vodóju
dziedzic   m 1. nasliêdnik m; nastúpnik m; 2. pomiêščyk m, pan m
dziedzictwo   n nasliêdstvo n
dziedziczka   f 1. nasliêdnicia f; 2. pomiêščycia f, páni f
dziedzicznoś|ć   f 1. nasliêdnosť f; prawo ~ci právo nasliêdnosti; 2. (dziedziczenie) nasliêduvanie n; ~ć tronu nasliêduvanie trónu
dziedziczn|y   1. nasliêdny; nasliêdny pôznaki; 2. nasliêduvany; nasliêduvany majóntok
dziedziczy|ć   ndk nasliêduvati; ~my majątek po naszej ciotce my nasliêdujemo majóntok po nášuj tióti
dziedzina   f sféra f; vid m; ~ kultury sféra kultúry; ~ sportu vid spórtu
dziedziniec   m pudvôrok m, dvôr m
dziegieć   m diôhoť m
dzieje   pl históryja f; ~ starożytne starožýtna históryja; ~ nowożytne novožýtna históryja