Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dziabnąć   dk 1. ciópnuti; dziubnúti; 2. pot. (trochę zjeść) dziubnúti
dziać   ndk robíti na spíciach; robíti hačkóm
dzi|ać się   ndk diêjatisie; odbyvátisie, robítisie; co tu się ~eje? što tut diêjetsie (odbyvájetsie, róbitsie)?; co się z tobą ~je? što z tobóju diêjetsie (odbyvájetsie, róbitsie)?; ◊ niech się ~eje co chce chaj búde što búde
dziad   m 1. diêd m; 2. prédok m, práščur m; 3. žebrák m; 4. ~y pl Didý pl; ◊ zejść na ~y pujtí z torbámi; z ~a pradziada od didôv-prádiduv
dziadek   m diêd m; didók m; ◊ ~ do orzechów ščêpci do orêchuv
dziadkowie   pl diêd i bába
dziadkowy   diêdovy
dziadostwo   n 1. barachło n; złomoviênie n; 2. hołodránci pl; žebrakí pl, žebráctvo n; 3. bidovánie n, žýcie v néndzy
dziadować   ndk bidováti, žýti v néndzy
dziadowski   1. barachlány, tandétny; aby-jakí; 2. žebráćki, jaki naléžyt do žebraká; ◊ rozpuścić kogoś jak ~ bicz rozpustíti kohóś jak diêduvśki bič
dziadunio   m diêdko m, didúl m
dziadyga   m pogard. starý peń
dziadzieć   ndk 1. starêti; podupadáti; 2. bidniêti
dziadzio   m diêdko m, didúl m
dziadziuś   m diêdko m, didúl m
dział   m 1. časť f; ~ matematyki časť matemátyki; 2. oddiêł m; ~ kadr kádrovy oddiêł; ~ kulturalny gazety kultúrny oddiêł gazéty; 3. dóla f, časť f; wziąć swój ~ uziáti svojú dólu (časť); 4. ~y pl podiêł m; ~y rodzinne simiêjny podiêł majóntku
działacz   m dijáč m
działaczka   f dijáčka f
dzia|łać   ndk 1. diêjati; ~łać na własną rękę diêjati samostôjno; 2. praciováti, funkcijonováti; telefon nie ~a telefón ne praciúje (funkcijonúje); 3. upłyváti, diêjati; lekarstwo ~ła uspokajająco likárstvo vpłyváje (diêje) zaspokôjlivo; ◊ ~ na zwłokę zatiáhuvati, zadéržuvati, zamarúdžuvati; ~ na dwa fronty diêjati na dva frónty; ~ komuś na nerwy diêjati komúś na nérvy, ihráti komúś na nérvach
działalność   f 1. diêjnosť f; ~ polityczna politýčna diêjnosť; 2. diêjanie n; upłýv m; ~ czynników zewnętrznych diêjanie zniêšnich čýnnikuv
działani|e   n diêjanie n; ~a wojenne vojénny diêjani; ~a na liczbach diêjani na líčbach
dział|ka   f 1. (kawałek gruntu) učástok m; dziáłka f; ~ka budowlana budovlány učástok; posadzić warzywa na ~ce posadíti horódninu na dziáłci; 2. (podziałka) pódiłka f
działko   n armátka f, małokalibróva armáta
działkowicz   m działkôveć m
działkowiec   m działkôveć m