Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dwuśladowy:   pojazd ~ dvochsliêdny pójazd
dwutaktowy   dvochtáktovy
dwutlenek   m chem. dvochtlénok m
dwutomowy   dvochtómny
dwutorowy   dvochtórovy
dwutygodnik   m dvochtýžniovik m
dwutygodniowy   dvochtýžniovy
dwuwargowy   lingw. húbno-hubný
dwuwarstwowy   dvochsłójovy, dvochpłastóvy
dwuwiersz   m dvochradkôvje n
dwuwładza   f dvojevłádstvo n
dwuwymiarowy   dvochvymiêrny
dwuzębny   dvochzúby
dwuzmianowy   dvochzmiênny
dwuznacznie   dvochznáčno
dwuznaczność   f dvochznáčnosť f
dwuznaczny   dvochznáčny
dwuznak   m dvochznák m
dybać   ndk na kogoś, coś dýbati na kohóś, štoś
dyby   pl kołódki pl; zakuć kogoś w ~ posadíti kohóś u kołódki
dycha   f pot. desiátka f
dychawica   f dychavícia f
dychawiczny   dychavíčny
dychotomia   f dychotomíja f
dychotomiczny   dychotomíčny