Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
drąg   m kôł m, druk m, balása f
drągal   m pot. bambíza m
drąż|ek   m 1. kułók m, dručók m; kij m; 2. perekłádina f; ćwiczenia na ~ku cvičéni na perekłádini
drąży|ć   ndk 1. dziovbstí; vertiêti; probiváti; prokópuvati; ~ć otwór w kamiennej płycie vydziovbáti (vyvérčuvati) dýrku v kámennuj płýti; ~ć tunel probiváti túnel; 2. točýti, pudtóčuvati; jej ciało ~ła nieuleczalna choroba jéji tiêło točyła nevyliêčna chvoroba; 3. nespokójiti, ne daváti spokóju; múčyti; ~ła go myśl o chorobie brata nespokójiła (múčyła) johó dúmka pro brátovu chvoróbu
drelich   m drelích m
drelichowy   drelíchovy
dren   m drýna f
drenarski   drynárśki
drenaż   m drynáž m, drynárka f
drenażowy   drynážovy, drynárkovy
drenować   ndk drynováti
drenowy   drýnovy
dreptać   ndk 1. doptáti na miêsti; perebiráti nohámi; 2. ití drôbnym krókom; 3. chodíti; starátisie; załatvláti
dreptanina   f doptanína f; chodiênie n; załatvlánie n
dres   m dres m
dresy   pl drésy pl
dreszcz   m dryhôtka f, dryžáčka f; mieć ~e miêti dryhôtku (dryžáčku); coś przyprawia kogoś o ~e od čohóś dryhôtka (dryžáčka) kohóś beré
dreszczowiec   m dryhôtnik m
dreszczowy   dryhôtny
dreszczyk   m drýžyki pl
drewienko   n skiêpka f
drewniak   m postôł m
drewniany   derevjánny
drewnieć   ndk derevjaniêti
drewno   n 1. (drwa) drová pl; 2. (materiał) dérevo n, liês m