Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
drap|ać   ndk 1. drápati, carápati; pies ~ie do drzwi sobáka drápaje v dvéry, sobáka carápaje dvéry; 2. dérti; pečy; peršýti; dym ~ie w oczy dym deré (pečé) v óčy; pył ~ie w gardło pýlava deré (peršýt) u hórli; 3. čúchati; ~ać głowę čúchati hołovú
drapać się   ndk 1. čúchatisie; ~ pod pachą čúchatisie puch pachóju; 2. karáskatisie, liêzti; ~ na najwyższy szczyt karáskatisie (liêzti) na najvýžšy veršók
drapak   m derkáč m, drapák m; ◊ dać ~a dáti drapaká, draponúti
draperia   f drapéryja f
drapichrust   m hultáj m, linohúz m; šałapút m
drapieżnie   drapiêžno
drapieżnik   m drapiêžnik m
drapieżność   f drapiêžnosť f
drapieżny   drapiêžny
drapnąć   dk 1. drapnúti, carápnuti; 2. dernúti; zapečý; 3. pot. (uciec) dáti drapaká, draponúti; 4. pot. (ukraść) svísnuti, stiahnúti
drapować   ndk drapováti
drapować się   ndk drapovátisie
drasnąć   ndk drásnuti, carápnuti; začepíti
drasnąć się   ndk drásnutisie, carápnutisie
drastycznie   drastyčno
drastyczność   f drastýčnosť f
drastyczny   drastýčny
draśnięcie   n carápina f
dratwa   f drátva f
drażetka   f dražétka f
drażliwość   f kryvdlívosť f; urážlivosť f
drażliw|y   1. kryvdlívy; urážlivy; jest bardzo ~y na punkcie swej urody vôn vélmi vrážlivy na púnkti svojéji vródy; 2. rozdražniálny; nepryjémny; ~e pytania rozdražniálny pytáni; 3. delikátny; ~a sytuacja delikátna sytuácija
drażniąco   rozdražniálno
drażnić   ndk dražníti; rozdražniáti
drażnić się   ndk z kimś dražnitisie z kimś, dražníti kohóś