Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   20 958

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dół   m 1. jáma f, jámka f; výjamka f; wykopać dół výkopati jámu (jámku); droga pełna dołów doroha póvna výjamok; dół pachwowy výjamka pud pachóju; 2. mohíła f; pochowani we wspólnym dole pochóvany v spôlnuj mohíli; 3. spôd m, niz m; góra i dół verch i spôd (niz); w dole płynie rzeka spódom (nízom) płyvé ryká; ◊ na dole, w dole naspódi, unízi; na dół, ku dołowi naspôd, uníz; z dołu, od dołu zospódu, odspódu, znízu, odnízu
drab   m bambíza m
drabina   f drabína f; ~ sznurowa veróvočna drabína; ~ społeczna hromádśka drabína
drabiniasty:   wóz ~ vôz z drabinámi, drabiniák m
drabinka   f drabínka f
dracena   f bot. dracéna f
dragon   m hist. dragón m
draka   f dráka f, bôjka f
drakoński   drakónovśki
drałować   ndk 1. (pieszo) macháti, česáti, špáryti; 2. (na rowerze) drałováti
dramat   m 1. lit. drámat m; 2. drámat m, neščástie n, bidá f
dramatopisarstwo   n dramatýčna tvôrčosť, dramatúrgija f
dramatopisarz   m dramatúrg m
dramaturg   m dramatúrg m
dramaturgia   f dramatúrgija f
dramaturgiczny   dramaturgíčny
dramatycznie   dramatýčno
dramatyczność   f dramatýčnosť f
dramatyczny   dramatýčny
dramatyzm   m dramatýzm m
dramatyzować   ndk dramatyzováti
drań   m had m, hadiúka m, podléć m
drański   pódły, svínśki
draństwo   n 1. pódłosť f, svínstvo n, hádstvo n; 2. hády pl, svołoč f, svołotá f
drapacz:   ~ chmur chmarodráp m