Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dowolnie   dovôlno
dowolność   f dovôlnosť f
dowoln|y   dovôlny, lubý; vôlny; możesz zawołać o ~ej porze móžeš pozvoníti v dovôlnu (lubúju) póru; płyvanie w stylu ~m płývanie v vôlnum stýli
dowołać się   dk doklíkatisie
dowozić   ndk dovóziti
dow|ód   m 1. dókaz m; niezbity ~ód nezaperéčny dókaz; ~ód rzeczowy rečový dókaz; na ~ód czegoś u dókaz čohóś; służyć za ~ód słužýti dókazom; dać ~ody wdzięczności dokazáti svojú vdiáčnosť; przeprowadzić ~ód czegoś dokazáti štoś; obalić ~ód perevernúti dókaz; ~ód nie wprost dókaz od protiléžnoho; 2. dóvud m; posviêdčanie n; ~ osobisty osobísty dóvud; ~ odbioru posviêdčanie otrymánia; ~ód techniczny techníčne posviêdčanie
dowódca   dowódca m 1. komandír m; 2. provodýr m
dowódczy   1. kamandírśki; 2. provodýrśki
dowództwo   n 1. kománduvanie n; 2. kománduvanie n; komandíry pl; naczelne ~ verchóvne kománduvanie
dowóz   m dovôz m, dovóženie n
doza   f dóza f; dávka f; dóla f
dozbrajać   ndk dozbrójuvati
dozbroić   dk dozbrójiti
dozgonnie   do kunciá žýcia (žytiá), do smérti, do skonánia
dozgonny   na vsió žýcie (žytié)
doznać   dk zaznáti; perežýti; odčúti; poterpiêti; ~ szczęścia zaznáti ščástia; ~ uczucia lęku odčúti strach, perelakátisie; ~ zawodu pereźýti rozčarovánie; ~ kontuzji kolana poterpiêti od kontúziji koliêna
doznanie   n perežyvánie n, perežytié n; odčuvánie n, odčutié n
doznawać   ndk zaznaváti; perežyváti; odčuváti; terpiêti
dozorca   m stórož m; dvôrnik m; nahládčyk m
dozorcówka   f storôžka f
dozorczyni   f storožýcha f; dvorničýcha f; nahládčycia f
dozorować   ndk storožováti; pilnováti; nahladáti
dozorowy   storožový
dozować   ndk dozováti
dozownik   m dozôvnik m