Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dopyta|ć   dk dopytáti; komisja ~ła ostatnich kandydatów komísija dopytáła ostátnich kandydátuv
dopytać się   dk dopytátisie
dopytywać   ndk dopýtuvati
dopytywać się   ndk dopýtuvatisie
dorabiać   ndk 1. dorabláti, doróbluvati; 2. pudzarobláti, pudpracióvuvati
dorabiać się   ndk doroblátisie, bohátitisie, nažyvátisie
doradca   m dorádčyk m; konsultánt m
doradczy   dorádčy; konsultacíjny
doradzać   ndk dorádžuvati, ráditi
doradzić   dk doráditi, poráditi
doradztwo   n dorádžuvanie n; konsultovánie n, konsultácija f
dorast|ać   ndk 1. dorostáti; drzewo ~a do wysokości dachu dérevo dorostáje do vysotý dáchu; 2. pudrostáti; dzieci szybko ~ają diêti chútko pudrostájut; ◊ nie ~a komuś do pięt vôn ne várty čyjóhoś mizíncia
dorastający   pudrostájuščy
doraźnie   bezodkłádno; tymčasóvo
doraźność   f bezodkłádnosť f; tymčasóvosť f
doraźn|y   bezodkłádny; nadzvyčájny; tymčasóvy; ~a pomoc lekarska neodkłádna (pérša) likárśka pómošć; ~e środki nadzvyčájny miêry (záchody); ~e kłopoty tymčasóvy kłópoty
doręczać   ndk uručáti, prynósiti, peredaváti
doręczyciel   m uručýtel m
doręczycielka   f uručýtelka f
doręczyć   dk uručýti, prynestí, peredáti
dorobek   m 1. dorôbok m; majóntok m; 2. dorôbok m; výnik m; ~ naukowy naukóvy dorôbok; ~ wielu lat pracy výnik mnôholiêtnioji práci
dorobić   dk 1. dorobíti; 2. pudzarobíti, pudpraciováti
dorobić się   dk dorobítisie, pobohatiêti, nažýtisie
dorobkiewicz   m dorobkôvič m
dorocznie   štoróku, kážny rôk