Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dolarowy   dolárovy
dolatywa|ć   ndk 1. dolitáti; 2. dolitáti, dochóditi, donósitisie; z pokoju ~ł śpiew z pokója dolitáv (dochódiv, donósivsie) spiêv
dolecieć   dk 1. doletiêti; 2. doletiêti, dojtí, donestísie
dolegać   ndk dolaháti; boliêti
dolegiwać   ndk doléžuvati
dolegliwość   f nedomahánie n; chvoróba f
dolegliwy   bolúščy
dolepiać   ndk dokléjuvati, doliêpluvati
dolepić   dk doklejíti, dolipíti
dolewać   ndk doliváti
dolewka   f dobávka f, doliêvka f
doleźć   dk doliêzti
doleżeć   dk doležáti
doliczać   ndk dolíčuvati
doliczać się   ndk dolíčuvatisie
doliczyć   dk doličýti
doliczyć się   dk doličýtisie
dolina   f dolína f; kotlína f
doliniarz   m żarg. kišénnik m
dolinny   dolínny
dolinowy   p. dolinny
dolny   nížni; ~ poziom nížni úroveń; ~ bieg rzeki nížnie tečénije rykí
dolomit   m dolomít m
doładować   dk doładováti; ~ przyczepę z ziemniakami doładováti pryčépu z kartóplami; ~ akumulator doładováti akumulátor
doładowywać   ndk doładóvuvati