Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dąć się   ndk naduvátisie, zadavátisie, zadiráti nósa
dąs   m preténzija f; kaprýz m
dąsać się   ndk dútisie, hniêvatisie, obražátisie
dążeni|e   n porýv m; pótiah m; namahánie n; tendéncija f; ~e do szczęścia porýv (pótiah) do ščástia; ~a decentralistyczne decentralistýčny tendénciji
dążność   f 1. namahánie n; chotiênie n; 2. schílnosť f; tendéncija f
dążyć   ndk 1. kirovátisie; ití; 2. poryvátisie; tiahnútisie; namahátisie; práhnuti
dbać   ndk dbáti; kłopotáti; ~ o chorą matkę dbáti (kłopotáti) ob chvóruj mátery
dbałość   f dbáłosť f; kłopôtnosť f
dbały   dbáły; kłopôtny
dealer   m díler m
dealerski   dílerśki
debata   f debáta f
debatować   ndk debatováti
debel   m débel m, parnája ihrá
debet   m débet m
debil   m débil m
debilizm   m debilízm m
debilka   f debílka f
debilny   debílny
debilowaty   debilováty
debiut   m debjút m
debiutancki   debjutánćki
debiutant   m debjutánt m
debiutantka   f debjutántka f
debiutować   ndk debjutováti