Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
drzazga   f 1. skiêpka f; trêska f; 2. zádraza f, dráska f
drzeć   ndk 1. dérti, rváti; ~ ubranie dérti (rváti) ubránie; 2. dérti, zdiráti, obdiráti; ~ korę z drzewa dérti (zdiráti, obdiráti) korú z déreva; ◊ ~ gardło pot. revstí, horłániti; ~ z kimś koty ne łáditisie z kimś; svarýtisie z kimś; ~ z kogoś skórę zdiráti z kohóś skôru
drzeć się   ndk 1. dértisie; rvátisie; 2. pot. revstí; horłániti; kryčáti; ~ wniebogłosy revstí na póvne hórło; kryčáti niêmym hółosom
drzemać   ndk drymáti
drzemk|a   f drêmka f; ◊ uciąć sobie ~ę zadrymáti, zdrymnúti
drzewce   n dérevko n; ~ oszczepu dérevko óščepa
drzewiasty   derevjásty
drzewko   n 1. dérevko n; 2. (choinka) jôłočka f
drzewn|y   1. zvjázany z dérevom, dotýčny déreva; pień ~y stvôł déreva; 2. derevný; papier ~y derevný papiêr; spirytus ~y derevný spirt; 3. z déreva; derevjánny; wyroby ~e výroby z déreva, derevjánny výroby
drzewo   n 1. (roślina) dérevo n; ~ iglaste chvojóve dérevo; 2. (materiał) dérevo n, liês m; ~ na opał drová pl; ◊ ~ genealogiczne rodovôdne dérevo, rodovôd m
drzeworyt   m derevorýt m
drzeworytnictwo   n derevorýtnictvo n
drzeworytniczy   derevorýtničy
drzeworytnik   m derevorýtnik m
drzeworytowy   derevorýtny
drzewostan   m derevostôj m
drzwi   pl dvéry pl; ~ obrotowe oborôtny dvéry; ~ rozsuwane rozsuvnýje dvéry; ~ wahadłowe vahálny dvéry; ◊ wkładać palce między ~ liêzti na rožôn; pchać się ~ami i oknami liêzti dverýma i óknami; pokazać komuś ~ pokazáti komúś na dvéry; przy ~ach otwartych pry odčýnianych dvérach; przy ~ach zamkniętych pry zamkniónych dvérach; wyważać otwarte ~ vysádžuvati odčýniany dvéry; zamknąć komuś ~ przed nosem začyníti komúś dvéry péred nósom
drzwiczki   pl dvérci pl
drzwiowy   dverný
drżączka   f dryžáčka f, dryhôtka f
drżeć   ndk 1. dryžáti, trestísie; ~ z zimna dryžáti (trestísie) z zimná; 2. dryžáti, bojátisie; ~ o czyjeś życie bojátisie za čyjéś žýcie; ~ na samą myśl o czymś dryžáti od odnóji dúmki pro štoś
dualizm   m dualízm m
dubbing   m dábing m
dubbingować   ndk dabingováti
dubelt   m zool. dúbelt m