Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
drewutnia   f puddášok na drová; drovník m
drezyna   f drezýna f
dręczyciel   m mučýtel m
dręczycielka   f mučýtelka f
dręczyć   ndk múčyti
dręczyć się   ndk múčytisie
drętwiak   m pot. kołódka f, poliêno n, łub m (pro čołoviêka)
drętwie|ć   ndk nimiêti, zaklakáti, devereniêti, dubiêti; ~ją mi nogi mniê nimiêjut (zaklakájut, dereveniêjut, dubiêjut) nóhi
drętwo   odubiêło; otupiêło, tupo
drętwota   f znimiêłosť f, zaklakłosť f, zdereveniêłosť f, odubiêłosť f; otupiêłosť f
drętw|y   1. znimiêły, zaklákły, zdereveniêły, odubiêły; otupiêły; 2. (o człowieku) pot. dubóvy, łubjaný; ◊ ~a mowa dubóva móva, dubóvy rozhovôr
drgać   ndk 1. dryžáti; 2. fiz. vahátisie
drgania   pl fiz. vaháni pl; ~ elektryczne elektrýčny vaháni
drgaw|ki   pl kórčy pl, sudóma f; ktoś dostał ~ek kohóś schvatíli (uzialí) kórčy, kohóś schvatíła (uziałá) sudóma
drgawkowy   sudómny, konvulsíjny
drgnąć   dk drýgnuti, zdryhonútisie
drink   m drynk m
drinkować   ndk pot. drynkováti
drobiarski   ptaškohodovlány
drobiarstwo   n ptaškohodôvla f
drobiazg   m drubnícia f, drubezá f
drobiazgowo   drôbjazno
drobiazgowość   f drôbjaznosť f
drobiazgowy   drôbjazny
drobić   ndk 1. drobíti, kryšýti; 2. drôbno perebiráti nohámi, túptati