Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
doglądać   ndk kogoś, czegoś dohladáti kohóś, čohóś, hlediêti kohóś, štoś; ~ chorego dohladáti (hlediêti) chvóroho; ~ gospodarstwa dohladáti hospodárki, hlediêti hospodárku
doglądanie   n dóhlad m, dohladánie n
dogłębnie   hłubóko
dogłębny   hłubóki
dogmat   m dógmat m
dogmatyczność   f dogmatýčnosť f
dogmatyczny   dogmatýčny
dogmatyk   m dogmátyk m
dogmatyzm   m dogmatýzm m
dognać   dk dohoníti
dogodność   f vyhôdnosť f, vyhóda f; zrúčnosť f
dogodn|y   vyhôdny; zrúčny; ~e warunki vyhôdny varúnki; zrúčny móment
dogodzić   dk 1. dohodíti; 2. pudyjtí, pudpasováti
dogonić   dk dohoníti
dogorywa|ć   ndk 1. dohoráti, dopáluvatisie; hásnuti; 2. kunčátisie; konáti; dochóditi; starzec już ~ł starý vže kunčávsie (konáv)
dogotować   dk dovarýti
dogotować się   dk dovarýtisie
dogotować się   dk dovarýtisie
dogotowywać się   ndk dováruvatisie
dograć   dk dohráti
dogrywać   ndk dohryváti
dogrywka   f dohrývka f
dogryzać   ndk 1. dohłóduvati, dokúsuvati; 2. (dokuczać) hłodáti, jiêsti, dopikáti, dokučáti
dogryźć   dk 1. dohłodáti, dokusáti; 2. (dokuczyć) dopečý, dokúčyti
dogrzać   dk 1. pryhrêti, prypečý; 2. nahrêti