Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dobi|jać się   ndk 1. dobirátisie; okręt ~ł się do brzegu korabél dobrávsie do bérehu; 2. czegoś dosiaháti čohoś, dochóditi do čohóś; ~jać się majątku dochóditi do majóntku; 3. stúkati; ~jać się do drzwi stúkati v dvéry
dobitek:   na ~ na dobítku
dobitk|a   f dobítka f; na ~ę na dobítku
dobitnie   jásno, vyrázno, môcno
dobitny   jásny, vyrázny, môcny
doborowy   odbôrny; znakomíty
dobosz   m barabánščyk m, bubnár m
dobowy   sútočny
dobór   m odbôr m, pudbôr m, výbur m; ◊ ~ naturalny naturálny odbôr
dobóść   dk dopečý, doniáti, začepíti za žyvóje
dobra   I pl 1. ciênnosti pl; ~ materialne i duchowe materyjálny i duchóvy ciênnosti; 2. (posiadłości) majóntok m
dobra   II pot. dóbre; zhóda
dobrać   dk 1. dobráti, uziáti dodatkóvo; 2. výbrati, pudobráti
dobrać się   dk dobrátisie
dobranoc   dóbroji nóčy, dobránoč
dobranocka   f kázka na dobránoč (u televiziji abo radivi)
dobrany   pudóbrany; pasújušćy, pudchodiáščy
dobre   n dobró n; dobrotá f; nie odróżniać ~go od złego ne odrôznivati dóbra od zła; zaznać w życiu wiele ~go zaznáti v žýciu mnôho dobrotý
dobrnąć   dk dovołočýsie, dotiahnútisie, dojtí
dobr|o   n 1. dobró n; czynić ~o robíti (tvorýti) dobró; 2. dobrotá f; każdy człowiek odczuwa potrzebę ~a kážny čołoviêk odčuváje potrébu dobrotý; 2. požýtok m, korýsť f, dobró n; dla ~a ojczyzny na požýtok (korýsť, dobró) báťkuvščyny
dobrobyt   m dobrobýt m; dostátok m
dobroci   pl smakołýki pl, łákotki pl
dobroczynność   f dobročýnnosť f
dobroczynny   dobročýnny
dobroczyńca   m dobročýneć m