Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dziu|ra   f 1. dýrka f; ~ra w skarpecie dýrka v škarpéti; 2. jámka f; výjamka f; ~ra w ziemi jámka, výjamka; ~ra w asfalcie výjamka v asfálti; 3. przen. hłuš f; zadrýpanka f; zaszyć się w jakiejś ~rze zašýtisie deś u hłúšy, zašýtisie v jakôjś zadrýpanci; ◊ czarna ~ra čórna dýrka; szukać ~ry w całym čêplatisie do vsiêch i vsióho; wiercić komuś ~rę w brzuchu vymótuvati kíški z kohóś
dziurawić   ndk dyráviti; probiváti
dziurawiec   m bot. kryvávnik m
dziurawka   f dyrkováta céhła
dziuraw|y   dyrávy; lichí; ~y balon dyrávy balón; ~y worek dýravy (lichí) mišók; ◊ on ma ~e ręce u jóho vsio letít z ruk
dziurka   f dýrka f, dýročka f, dziúrka f
dziurkacz   m dziúrkač m
dziurkować   ndk coś probiváti štoś, robíti dýrki (dziúrki) v čômś
dziw   m dívo n; čúdo n; aż ~ bierze až dívo beré; nie ~ ničóho dívnoho
dziwactwo   n čudáctvo n; čudakovátosť f
dziwaczeć   ndk robítisie čudakóm
dziwaczka   f čudáčka f
dziwaczność   f čudáčnosť f; čudakovátosť f
dziwaczny   čudakováty
dziwaczyć   ndk čudakováti
dziwadło   n čudák m, čudačýło m; čudáčka f
dziwak   m čudák m
dziwić   ndk divováti, zdivláti
dziwić się   ndk divovátisie, zdivlátisie
dziwka   f húlična diêvka; prostytútka f
dziwkarz   m bábnik m
dziwność   f dívnosť f
dziwn|y   dívny; čúdny; čudáčny; nic ~ego ničóho dívnoho
dziwo:   o ~ jak ne dívno
dziwoląg   m 1. čudák m, čudačýło m; 2. strachôtie n