Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
dopracowywać się   ndk czegoś dopracióvuvatisie do čohóś; vypracióvuvati štoś
doprać   dk 1. domýti, skônčyti odžymáti; 2. odmýti
doprać się   dk odmytisie
dopraszać się   ndk dopróšuvatisie
doprawdy   naprávdu; ~? naprávdu?; nevžé?
doprawiać   ndk 1. prypravláti; 2. dopravláti;
doprawi|ać się   ndk pot. dopravlátisie; ~ł się piwem i zwalił na łóżko doprávivsie pívom i zvalívsie na łôžko
doprawić   dk 1. prypráviti; ~ sałatkę do smaku prypráviti sałátku do smáku; 2. dopráviti; ~ ziemię nawozem dopráviti zemlú navózom
doprawić się   dk pot. doprávitisie
doprecyzować   dk udokłádniti
doprecyzowywać   ndk udokładniáti
doprosić się   dk doprosítisie
doprowadzać   ndk dovóditi
doprowadzać się   ndk dovóditi sébe
doprowadzić   dk dovestí; ~ turystów do dworca dovestí turýstuv do vokzáła; ~ wodę do domu dovestí vódu do dómu; ~ dziecko do łez dovestí ditiá do slôz; ~ przedsięwzięcie do końca dovestí počynánie (diêło) do kunciá; ◊ ~ kogoś do ostateczności dovestí kohóś do krájnosti; ~ coś do porządku dovestí štoś do łádu; ~ coś do skutku zdiêjsniti štoś
doprowadzić się   dk dovestí sébe
dopust: ~ boży   bóža kára
dopuszczać   ndk dopuskáti
dopuszczać się   ndk dopuskátisie
dopuszczalność   f dopuskálnosť f
dopuszczalny   dopuskálny
dopuścić   dk dopustíti; ~ matkę do chorego dopustíti máteru do chvóroho; ~ możliwość innej odpowiedzi dopustíti možlívosť ínšoho odkázu
dopuścić się   dk dopustítisie; ~ kłamstwa dopustítisie pudmánu; ~ przestępstwa dopustítisie złočýnstva
dopychać   ndk 1. dopicháti; 2. doładóvuvati
dopychać się   ndk propichátisie; dopichátisie