Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
durzyć się   ndk w kimś durýti sobiê hołovú kimś; býti zakochánym v kômś
dusiciel   m dušýtel m
dusi|ć   ndk 1. dušyti; kogoś sznurem dušýti kohóś veróvkoju; ~ł go kaszel dušýv johó kášel; 2. kulin. tušýti; ~ć wołowinę tušýti jałovíčynu
dusić się   ndk 1. dušýti odín odnóho; 2. zadychátisie, dušýtisie
dusigrosz   m skupendá m, f; žýła m, f
dusz|a   f dušá f; ~ ludzka čołoviêča dušá; ◊ bratnia ~a brátnia dušá; martwa ~a mértva dušá; ani żywej ~y ni žyvóji dušê; być ~ą towarzystwa býti dušoju kumpániji; ile ~a zapragnie kôlko dušá prýme; kôlko vliêze; mieć ~ę na ramieniu z dušóju v pjátach; włożyć w coś całą ~ę ułožýti v štoś usiú dúšu; z całej ~ y usióju dušóju
duszący   zadúšlivy
duszek   m elf m, duch m
duszkiem   nahnóm
duszno   dúšno
duszność   f 1. zadýška f; 2. záducha f
duszny   dúšny
duszpasterski   dušpástyrśki
duszpasterstwo   n dušpástyrstvo n
duszpasterz   m dušpástyr m
duszyczka   f dúšeńka f
dużo   mnôho; za ~ zamnôho; ~ więcej znáčno bôlš; ◊ ~ przejść mnôho perežýti; mieć ~ do powiedzenia a) miêti što skazáti; b) miěti velíki autorytét (upłýv); powiedzieć za ~ skazáti zamnôho; to za ~ powiedziane to zamôcno skázano
duży   velíki; ◊ ~ ekran kinematográfija f; kíno n; ~ palec velíki páleć
dwa   dva; co ~ dni što dva dniê; ~ kroki stąd dva króki zsiôl; w dwóch słowach u dvoch słovách; bez dwóch zdań bezspôrno; zusiêm jásno; jak dva rázy dva
dwadzieścia   dvádceť
dwadzieścioro   dvadcetióro
dwaj   dva; dvóje
dwakroć   dva rázy
dwanaście   dvanádceť
dwanaścioro   dvanadcetióro