Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 958

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
drap|ać   ndk 1. drápati, carápati; pies ~ie do drzwi sobáka drápaje v dvéry, sobáka carápaje dvéry; 2. dérti; pečy; peršýti; dym ~ie w oczy dym deré (pečé) v óčy; pył ~ie w gardło pýlava deré (peršýt) u hórli; 3. čúchati; ~ać głowę čúchati hołovú
drapać się   ndk 1. čúchatisie; ~ pod pachą čúchatisie puch pachóju; 2. karáskatisie, liêzti; ~ na najwyższy szczyt karáskatisie (liêzti) na najvýžšy veršók
drapak   m derkáč m, drapák m; ◊ dać ~a dáti drapaká, draponúti
draperia   f drapéryja f
drapichrust   m hultáj m, linohúz m; šałapút m
drapieżnie   drapiêžno
drapieżnik   m drapiêžnik m
drapieżność   f drapiêžnosť f
drapieżny   drapiêžny
drapnąć   dk 1. drapnúti, carápnuti; 2. dernúti; zapečý; 3. pot. (uciec) dáti drapaká, draponúti; 4. pot. (ukraść) svísnuti, stiahnúti
drapować   ndk drapováti
drapować się   ndk drapovátisie
drasnąć   ndk drásnuti, carápnuti; začepíti
drasnąć się   ndk drásnutisie, carápnutisie
drastycznie   drastyčno
drastyczność   f drastýčnosť f
drastyczny   drastýčny
draśnięcie   n carápina f
dratwa   f drátva f
drażetka   f dražétka f
drażliwość   f kryvdlívosť f; urážlivosť f
drażliw|y   1. kryvdlívy; urážlivy; jest bardzo ~y na punkcie swej urody vôn vélmi vrážlivy na púnkti svojéji vródy; 2. rozdražniálny; nepryjémny; ~e pytania rozdražniálny pytáni; 3. delikátny; ~a sytuacja delikátna sytuácija
drażniąco   rozdražniálno
drażnić   ndk dražníti; rozdražniáti
drażnić się   ndk z kimś dražnitisie z kimś, dražníti kohóś