Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
doszczętnie   dotłá
doszczętny   póvny, ciłkovíty; kunčalny
doszkalać   ndk doškóluvati, doúčuvati
doszkalać się   ndk doškóluvatisie, doúčuvatisie
doszkolić   dk doškóliti, doučýti
doszkolić się   dk doškólitisie, doučýtisie
doszlifować   dk 1. došlifováti; 2. udoskonáliti, poliêpšyti, došlifováti
doszlifowywać   ndk 1. došlifóvuvati; 2. udoskonáluvati, poliêpšuvati, došlifóvuvati
doszlusować   dk do kogoś, czegoś dołučýtisie do kohoś. čohoś
doszlusowywać   ndk do kogoś, czegoś dołučátisie do kohóś, čohóś
doszorować   dk došarováti, domýti, odmýti
doszorowywać   ndk došaróvuvati, domyváti, odmyváti
dosztukować   dk dotočýti
dosztukowywać   ndk dotóčuvati
doszukać się   dk došukátisie, znajtí
doszukiwać się   ndk došukóvuvatisie, znachóditi
doszyć   dk 1. došýti, skônčyti šýti; 2. pryšýti, prytočýti
doszywać   ndk 1. došyváti, kunčáti šýti; 2. pryšyváti, prytóčuvati
doścignąć   dk dohnáti
dość   chvátit, hódi, dósyć
dośpiewać   dk 1. dospiváti, skônčyti spiváti; 2. dohovorýti; dołožýti od sébe; výdumati
dośpiewywać   ndk 1. dospiêvuvati, kunčáti spiváti; 2. dohovóruvati; dokładáti od sébe; vydúmuvati
dośrodkować   dk podáti mjača do céntru bojíska
dośrodkowanie   n podáča mjačá do céntru bojíska
dośrodkow|y   skiróvany do céntru; centrobiêžny; siła ~a centrobiêžna síła