Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
chwiejba   f kołychánie n (na korabliê)
chwiejność   f chítkosť f
chwiejn|y   1. chítki, nevstôjlivy; ~y krok chítki (nevstôjlivy) krok; 2. chítki, nepévny; ~e poglądy chítki (nepévny) póhlady
chwil|a   f chvíla f, momént m; co ~a štochvíli; na ~ę na chvílu, na móment; za ~ę čérez chvílu, čérez móment; w tej ~i záraz; lada ~a z chvíli na chvílu, u lubý móment; ani ~i ni chvíli; poczekaj ~ę počekáj chvílu; w każdej ~i u lubý móment; ◊ ~ moment! odnú chvilínku!
chwilami   čásom, časámi
chwileczk|a   f chvílka f, chvilínka f; ~ę! odnú chvilínku!
chwilka   f chvílka f
chwilowo   časóvo, pokámiś, u siêtuj chvíli, u siêtum moménti
chwilowy   časóvy, tymčasóvy, korótki, perechôdny
chwycić   dk schvatíti; ◊ ~ Pana Boga za nogi schvatíti Bóha za borodú
chwycić się   czegoś dk schvatítisie za štoś
chwyt   m 1. schvat m; mocny ~ krêpki schvat; 2. štúčka f; ~ dziennikarski žurnalisćka štúčka; 3. chvat m; ~y gitarowe gitárovy chváty
chwy|tać   1. chvatáti; łapáti; ~tać za kij chvatáti za kij; ~tać piłkę łapáti mjačá; 2. chvatáti, schvátuvati ; cement ~cił címent schvatív; 3. pot. chvatáti, tiámiti; ~cił w lot intencję kolegi schvatív (stiámiv) míhom namiêr kolégi; 4. pot. chvatáti, pudchváčuvati; ~cił grypę w szkole schvatív (pudchvatív) hrýpu v škóli; 5. pryjmátisie; propozycja ~ciła proponóva pryniałásie; 6. chvatáti, schváčuvati; ~ciły go dreszcze schvatíła jóho lichorádka; ◊ ~tać byka za rogi chvatáti byká za róhi; ~tać wiatr w żagle chvatáti viêtior u pléčy; ~tać za broń chvatáti za brôń; ~tać kogoś za serce chvatáti kohoś za sércie
chwy|tać się   1. chvatátisie; ~cił się za głowę ze zdumienia schvatívsie za hołovú od zdivovánia; pijak ~cił się płotu pjány schvatívsie za płôt; 2. chvatáti odín odnóho; przyjaciele ~cili się za ręce pryjáteli schvatíli odín odnóho za ruki; 3. chvatátisie; chvatáti sébe; ~tał się różnych zajęć chvatávsie za rázny zaniátki; ~cił się nadzieji schvatívsie za nadiêju; ~cił się na kłamstwie schvatív sébe na łhúnstvi; ◊ ~tać się z kimś za bary chvatáti kohoś za bórki
chwytak   m pudchvátnik m
chwytliv|y   1. chvatkí, pryčéplivy; ~e odnóża chvatkóje (pryčéplive) odnôže; 2. chvatkí, neodčépny; ~a melodia chvatkája (neodčépna) melódyja; 3. chvatki, poniátlivy; ~e dzieci chvatkíje (poniátlivy) diêti
chwytnik   m chvátnik m
chwytn|y   chvatný; ~e kończyny chvatnýje kunčáła
chyba   mod. chíba, músit, bodáj, bodáj što; ~ już nie będzie grzmiało chíba (músit, bodáj) vže ne búde hrymiêti; ~ nie zdążę, jest już ósma músit (bodáj), ne pospiêju, uže vóśma; ◊ ~ że spój. chíba što; pójdę do szkoły, ~ że zachoruję pujdú do škóły, chíba što zachvorêju; ~ żeby spój. chíba što; kupię ten sweter, chyba żeby mi zabrakło pieniędzy kuplú siêty svéder, chíba što mniê zabrakúje hrošý
chybcika: na ~   na chútku rúku
chybiać   ndk. ne popadáti, ne trapláti, promáchuvatisie
chyb|ić   dk. ne popásti, ne trápiti, promachnútisie; ~ić celu ne popásti (ne trápiti) v ciêl; na ~ił trafił navdáču; ani ~i napévno
chybion|y   netrápny, nevdáły; ~y strzał netrápny strêł; ~e posunięcie nevdáły chôd (ruch)
chybki   książk. prúdki, švídki, špárki
chybnąć   dk. chibnúti, chibonúti