Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
członkini   f čłonkínia f
członkostwo   n čłonkôvstvo n
członkować   ndk dilíti na části (na segménty, na čłóny)
członkowski   čłonkôvśki
członowy   segméntovy; čłónovy
człowieczek   m čołoviêčok m
człowieczeństwo   n čołoviêčnosť f
człowieczy   čołoviêčy
człowiek   m čołoviêk m; ◊ ~ czynu čołoviêk diêła; ~ interesu čołoviêk interésu; ~ jaskiniowy pečórny čołoviêk; ~ małego serca małodúšny čołoviêk; ~ pierwotny peršobýtny čołoviêk; ~ pióra čołoviêk pirá; ~ pracy čołoviêk práci; ~ starej daty čołoviêk staróji dáty; ~ wielkego serca velikodúšny čołoviêk; ~ za burtą! čołoviêk za bórtom!; szary ~ šáry (zvyčájny) čołoviêk
czmychać   ndk čmýchati, šústati, daváti dráła, daváti drapaká
czmychnąć   dk čmýchnuti, šúsnuti, dáti dráła, dáti drapaká
czniać   ndk pot. kogoś čycháti na kohóś
czochrać   ndk kúdłati
czochrać się   ndk kúdłatisie
czołem!   1. (w wojsku) čółem!; 2. pot. pokłôn!
czołg   m tank m
czołgać się   ndk povztí, póvzati
czołgista   m tankíst m
czołgowy   tánkovy
czoł|o   n 1. łob m; mieć wysokie ~o miêti vysóki łob; 2. peréd m, čołó n; ~o kolumny peréd (čołó) kolúmny; ~o budynku peréd (čołó) budýnka; ◊ bić ~em przed kimś kłániatisie v nóhi komúś; chmurzyć ~o chmáryti łob; chylić ~a przed kimś oddaváti komúś naléžne; iść z podniesionym ~em ití z vysóko pudniátoju hołovóju; mieć coś wypisane na czole miêti štoś napísane na łóbi; na czele na čoliê; puknąć się w ~o opometátisie; postawić kogoś na czele postáviti kohóś na čołó (na čoliê); stawić ~a komuś, czemuś sprotivlálisie komúś, čomúś; w pocie ~a u póti liciá; wysuwać się na ~o a) vychóditi naperéd (na čołó); b) vychóditi na péršy plan (na pérše miêstie)
czołobitnie   nizkopokłônno; dohôdlivo
czołobitność   f nizpokłônnosť f; dohôdlivosť f
czołobitny   nizkopokłônny; dohôdlivy
czołowo   čołóvo; auta zderzyły się ~ automobíli zotknúlisie čołóvo
czołow|y   1. łóbny; kości ~e łóbny kósti; 2. łobový, čołóvy; perédni; péršy; ~y atak łobovája (čołóva) atáka; ~e oddziały walczących stron perédni oddiêły vojújuščych storôn; ~e miejsca zawodników péršy mistiá zavódnikuv; 3. hołôvny; osnôvny; vedúščy; ~e osobistości życia politycznego hołôvny osóby politýčnoho žytiá; ~y polski reżyser vedúščy pôlśki režysér