Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
ciepłownia   f tepłôvnia f
ciepłownictwo   n tepłôvnictvo n
ciepłowniczy   tepłôvnićki
ciepłownik   m tepłôvnik m
ciepł|y   tépły; ~a noc tépła nôč; ~e ubranie tépłe ubránie; ~y uśmiech tépła usmiêška; ~a posada tépła posáda; ~e przyjęcie tépły pryjôm
ciernik   m zool. kolúška f
cierniow|y   z koluchámi, kolúščy; ◊ korona ~a koróna z koluchôv
ciernist|y   1. z koluchámi, kolúščy, koluchováty; 2. mučýtelny; mozôlny, mozôlisty; ~a droga do sławy mučýtelna (mozôlna, mozôlista) doróha do słávy
ciern|y   trúščy; sprzęgło ~e trúšča ščêpka
cier|ń   m 1. kolúch m; 2. ~nie pl kolúščy korčê, koluchí pl; kolúščy korč, korč z koluchámi; kolúšče hôle, hôle z koluchámi
cierpiący   nezdoróvy, chvóry
cierp|ieć   ndk. 1. terpiêti; ~ieć towarzystwo niemiłej osoby terpiêti kumpániju nemíłoji osóby; na skutek oszczerstw ~i jego honor čérez obhovóry terpít jóho hónor; 2. múčytisie, odčuváti bôl; ~ieć na skutek poparzeń múčytisie (odčuváti bôl) od popárenia; 3. chvorêti; nedomaháti; ~ieć na astmę chvorêti na jáduchu; oświata ~i na brak pieniędzy osviêta nedomaháje od bráku hrošý
cierpienie   n 1. terpiênie n; 2. múka f, múki pl; bôl m
cierpiętnica   f iron. múčenicia f
cierpiętnictwo   n iron. múčenictvo n
cierpiętniczy   múčenićki
cierpiętnik   m iron. múčenik m
cierpkawy   terpkávy, terpkováty
cierpki   térpki
cierpkość   f térpkosť f
cierpliwość   f terplívosť f; stracić ~ strátiti terplívosť; uzbroić się w ~ zapastísie terplívostieju; ◊ anielska (święta) ~ ánhielśka terplívosť
cierpliwy   terplívy; ◊ papier jest ~ papiêr usió výtrymaje
cierpn|ąć   ndk. térpnuti, nimiêti, mertviêti, dubiêti; ◊ skóra komuś ~ie moróz komúś po skôry chódit
ciesielka   f teslárstvo n
ciesielski   teslárśki