Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
całokształt   m ciêłosť f
całomiesięczny   ciêłomiêsečny, miêsečny
całonocny   ciêłonôčny, usionôčny
całopalenie   n spáluvanie žértvy
całopalny   žertvopálny
całoroczny   ciêłorôčny, rôčny
całościow|y   ciêłostny; póvny; ~a wizja świata ciêłostne báčynie sviêtu
całość   f 1. ciêłosť f; ciêłostnosť f; usió; logiczna ~ zdarzeń logíčna ciêłosť zdaréniuv; ~ terytorialna terytoryjálna ciêłostnosť; przepisać ~ perepisáti usió; 2. mat. ciêła líčba; ◊ iść na ~ ití naprołôm
całotygodniowy   ciêłotýžniovy
całować   ciłováti; ~ kogoś w rękę ciłováti komuś rúku
całować się   ciłovátisie
całun   m sávan m
całus   m pociłúnok m
cał|y   1. ciêły, usiój; wysprzątała ~y dom poprátała ciêły (vsioj) dôm; ~a twarz w krostach krósty na ciêłum (usiôm) tvarovi; ~a zapłakana i roztrzęsiona usiá zapłákana i rozstrójana; 2. ciêły; nepoškódžany; przesyłka była ~a peresýłka byłá ciêła (nepoškódžana); 3. výlity (vélmi podôbny); to ~y tatuś to výlity táto; ◊ być ~ym światem dla kogoś býti ciêłym sviêtom komuś; ~a naprzód! póvny chôd!; ~ą parą póvnym chódom (máchom); iść na ~ego ití naprołôm; na ~y głos póvnym hółosom; z ~ego serca, ~ym sercem z ciêłoho sércia, ciêłym sérciom, z ciêłoji dušê; z ~ej siły z ciêłoji síły; ~y szereg nemáło
camping   m cámping m
campingować   campingováti
campingowy   cámpingovy
campus   m cámpus m
cap   I m 1. koziół m; 2. pogard. koziół m (pro staroho durnoho čołoviêka)
cap   II wykrz. cap
capi   kozlíny
capić   pot. smerdiêti
capnąć   dk 1. pot. cápnuti, ukusíti, kusonúti; 2. pot. cápnuti, ukrásti
car   m car m
carat   m carát m