Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 946

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
błaganie   n moliênie n, vymóluvanie n, prôśba f, vypróšuvanie n
błahostka   f drubnícia f, pustiák m
błahy   małovážny, drôbny, pustiakováty
błam   m błam m
bławatek   m bot. dvoraníneć m
błazen   m 1. (głupek) pajác m, prydúrok m, błázen m; 2. (wesołek) błázen m, štukár m, komedyjánt m
błazenada   f błaznovánie n, pajacovánie n
błazeński   błaznováty, pajacováty, prydúrkovaty
błaznować   błaznováti, pajacováti, vydurniátisie
błaźnić się   osmišátisie, robíti z sébe posmiêšyšče, kompromitovátisie
błąd   m pomýłka f; popełnić ~ zrobíti pomýłku; ~ w obliczeniach pomýłka v pudličéniach; błędy młodości pomýłki mółodosti; być w błędzie pomylátisie; wprowadzić w ~ uvestí v zman; wytykać komuś błędy pokázuvati komuś pomýłki; dohaniáti komuś za pomyłki
błąkać się   vałándatisie, švéndatisie, motátisie
błędn|y   1. pomyłkóvy, chíbny; ~e rozumowanie pomyłkóve (chíbne) rozvažánie; 2. błúdny, neprytómny; ~y wzrok błúdny zrok; chodzić jak ~a owca chodíti jak błúdna ovéčka; ◊ ~e koło błúdne kóło; ~y rycerz vendrôvny rýcer
błękit   m siń f; ~ nieba siń néba
błękitny   jasnosíni, lazuróvy; ◊ ~a krew arystokratýčna krov, arystokratýčne rôdstvo
błocić   zabrúdžuvati bołótom, zalápuvati bołótom; ~ w korytarzu slidíti v korydóry
błocić się   zabrúdžuvatisie bołótom, zalápuvatisie bołótom
błocko   n bołóto n
błogi   ščaslívy
błogosławić   błahosłavíti
błogosławiony   błahosłávlany, pobłahosłávlany; (beatyfikowany) sviatý
błogość   f ščaslivosť f
błona   f 1. pliêvka f; obołônka f; ~ dziewicza divóćka pliêvka; ~ śluzowa slízova obołônka; 2. táśma f; ~ fotograficzna fotografíčna táśma
błonica   f dyfterýt m
błonie   n łónka f, obołôń f, výhun m