Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
blach|a   f 1. blácha f; ~ miedziana miêdna blácha; 2. (w piecu kuchennym) plitá f; gotować na blasze varýti na plitiê; 3. (do pieczenia) blácha f; ◊ wykuć coś na ~ę výučyti štoś nazubók
blacharnia   f blachárnia f
blacharski   blachárśki
blacharstwo   n blachárstvo n
blacharz   m bláchar m
bladawy   blidnováty
bladnąć   patrz blednąć
blado   1. bliêdno; wyglądasz ~ bliêdno vyhladáješ; 2. nevyrázno, słábo; ~ wypaść na egzaminie nevyrázno (słábo) projavíti sébe na egzámini
bladoniebieski   bliêdnosíni
bladość   f bliêdnosť f
blad|y   1. bliêdny; ~a cera bliêdna céra; 2. bliêdny, nevyrázny, máło vyrázny, nejásny; ~e słońce bliêdne soncie; ~e kontury zabudowań nevyrázny kóntury budynkuv; mieć ~e pojęcie miêti máło vyrázne (nejásne) poniátije
blaga   f chvalbá f; výdumka f; łhúnstvo n
blagier   m chvalkó m; výdumščyk m; łhun m
blagierstwo   n vychvalánie n; vydúmuvanie n; łhanié n
blagować   vychvalátisie, chvalítisie; vydúmuvati; łháti
blaknąć   bláknuti, vycvitáti, połoviêti
blamaż   m kompromitácija f
blamować się   kompromitovátisie
blankiet   m blank m, formulár m; wypełnić czytelnie ~ zapóvniti čytélno blank (formulár)
blask   m blisk m; od ognia bije ~ od ohniú bje blisk; opromienić kogoś, coś ~iem chwały (sławy) osvitíti kohoś, štoś blískom słávy
blaszak   m 1. blašány garáž; 2. kompúter u blašánuj obudóvi
blaszanka   f blašánka f
blaszany   blašány
blaszka   f bláška f
blaszkowaty   blaškováty