Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
bierny   1. pasývny, bezdiêjny, apatýčny, vjáły; 2. chem. inértny; 3. jęz. pasývny; imiesłów przymiotnikowy ~ pasývny dijeprymiêtnik
bierwiono   n bervenó n, kruhlák m; kołódka f, kołóda f, kloc m
bierzmować   rel. biežmováti
bierzmowanie   n biežmovánie n
bies   m biês m
biesiada   f besiêda f, hostína f
biesiadnik   m besiêdnik m
biesiadny   besiêdny
biesiadować   besiêdovati, hostiováti
bieżąc|y   1. bihúščy, tekúščy; tepéryšni; ~y miesiąc bihúščy (tekúščy) miêseć; ~e sprawy bihúščy (tepéryšni) správy; 2. tekúščy, płyvúščy; ~a woda tekúšča vodá; ◊ na ~o postojánno, stáło, systematýčno
bieżnia   f biêžnia f
bieżnik   m biêžnik m
bieżnikować   bižnikováti
big-band   m big-bánd m
bigamia   f bigámija f
bigamiczny   bigamíčny
bigamista   m bigamíst m
bigamistka   f bigamístka f
bigbit   m bigbít m
bigbitowy   bigbitóvy
bigos   m bígos m
bigot   m sviaténnik m, devót m
bigoteria   f sviaténstvo n, devócija f
bigotka   f sviaténnicia f, devótka f
bijać   bíti čas od čásu