Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
bękart   m 1. (nieślubne dziecko) bastrúk m; 2. (nieznośne dziecko) bachúr m
biadać   książ. bidováti, narykáti
biadolić   bidováti, narykáti; ~ na swój los bidováti nad svojéju dóleju, narykáti na svojú dólu
białaczka   f biêłokróvje n, leukémija f
białawy   bilávy, biłováty
białko   n biłók m; surowe ~ syrý biłók; ~ oka biłók óka; pasza bogata w ~ páša boháta v biłók
białkowy   biłkóvy
białkówka   f anat. biłók m
Białorusin   m biłorús m
Białorusinka   f biłorúska f
białoruski   biłorúśki; język ~ biłorúśka móva
białość   f biêłosť f, biêl f, biłotá f
biał|y   biêły; ◊ ~a broń chołódna brôń (zbrója); ~a gorączka biêła horáčka; ~a kawa káva z mołokóm; ~a śmierć kokajína f; ~e mięso biêłe mjáso; ~e niedźwiedzie biêły medvédi; ~e noce biêły nóčy; ~e pieczywo biêły chliêb; pirôh m; ~e tango biêłe tángo; ~e wino biêłe vinó; ~y kruk biêły kruk; ~y wiersz biêły (vôlny) viêrš
biatlon   m bijatlón m
biatlonista   m bijatloníst m
biatlonowy   bijatlónovy
biba   f výpivka f, hulánka f
bibelot   m cácočka f, nepotrêbnicia f
Biblia   f Bíblija f
biblijny   biblíjny
bibliofil   m biblijofíl m
bibliofilski   biblijofílśki
bibliografia   f biblijográfija f
bibliograficzny   biblijografíczny
biblioteczka   f biblijotéčka f