Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 603

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
bezpośredniość   f bezposerédniosť f, ščêrosť f, odkrýtosť f, spontaníčnosť f
bezpotomny   bezdiêtny, bezpotômny
bezpowrotny   bezpovorôtny, bezzvorôtny, nezvorôtny
bezprawie   n 1. (czyn) prostúpok m; złovžytié n; 2. (stan) bezprávnosť f, anárchija f, samovóla f
bezprawność   f bezprávnosť f
bezprawny   bezprávny, nelegálny
bezprecedensowy   bezprecedénsovy
bezpretensjonalność   f brak pretenzij, prostotá f, pryrôdnosť f, skromnosť f
bezpretensjonalny   bez preténzij, prósty, pryrôdny, skrómny
bezproblemowy   bezproblémny
bezprocentowy   bezprocentóvy
bezproduktywny   bezproduktývny
bezprogramowy   bezprográmny
bezprzedmiotowy   bezpredmiêtny
bezprzewodowy   bezprovodný, bezdrótovy
bezprzyczynow   bezpryčýnny
bezprzykładny   bezprymiêrny, bezprýkładny
bezradność   f bezrádnosť f, bezdopomôžnosť f, bezoborónnosť f
bezradny   bezrádny, bezdopomôžny, bezoborónny
bezrefleksyjny   bezreflaksýjny; bezdúmny
bezrękawnik   m bezrukávka f
bezręki   bezrúki
bezrobocie   n bezrobôtie n
bezrobotny   I m bezrobôtny m
bezrobotny   II bezrobôtny