Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 946

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
bezosobowy   bezosobóvy
bezowocność   f bezpłôdnosť f, márnosť f, darémnosť f
bezowocny   bezpłôdny, márny, darémny
bezpański   bezpánśki, ničýjny
bezpaństwowość   f brak hromadiánstva (pôddanstva)
bezpaństwowy   bez hromadiánstva (pôddanstva)
bezpardonowy   bezpardónny, bezlítosny, žórstki
bezpartyjność   f bezpartýjnosť f
bezpartyjny   bezpartýjny
bezpieczeństw|o   n bezpéka f, bezpéčnosť f; ~ pracy bezpéka (bezpéčnosť) práci; system ~a zbiorowego systéma kolektývnoji bezpéki (bezpéčnosti)
bezpiecznik   m bezpéčnik m
bezpieczny   bezpéčny
bezpieka   f pot. słúžba deržávnoji bezpéki, deržávna bezpéka, bezpéka f
bezplanowość   f bezplánovosť f
bezplanowy   bezplánovy
bezpłatny   bezpłátny
bezpłciow|y   1. bezpóły; rozmnażanie ~e bezpółe rozmnažánie; 2. pogard. nijáki, mléjki, postový; ~ facet nijáki (postový) facét
bezpłodność   f 1. bezpłôdnosť f; 2. bezproduktývnosť f, darémnosť f, márnosť f
bezpłodny   1. bezpłôdny; 2. bezproduktývny, darémny, márny
bezpodmiotow|y:   zdanie ~e gram. bezosobóvy skaz
bezpodstawność   f bezpudstávnosť f, bezosnôvnosť f, neobhruntóvanosť f
bezpodstawny   bezpudstávny, bezosnôvny, neobhruntóvany
bezpostaciowy   fiz. amórfíčny, nekrystalíčny
bezpośredni   1. bezposerédni, navprósty; ~ kontakt bezposerédni (navprósty) kontákt; 2. najblížšy; ~e sąsiedztwo najblížše susiêdstvo; 3. bezposerédni, ščêry, odkrýty, spontaníčny; ~ człowiek bezposerédni (ščêry, odkrýty, spontaníčny) čołoviêk
bezpośrednio   1. bezposerédnio, bez poserédnictva; 2. (o przestrzeni) u najblížšum susiêdstvi; (o czasie) odrázu; 3. bezposerédnio, ščêro, odkrýto, spontaníčno