Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 946

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
bejca   f (barwnik i środek grzybobójczy) protráva f
bejcować   protravláti
bek   m 1. (zwierzęcia) mečánie n, bečánie n; 2. (płacz) rev m, reviênie n; uderzyć w ~ zarevstí
bekać   híkati
bekas   m zool. mékač m
beknąć   1. (o zwierzęciu) méknuti; 2. (o człowieku) híknuti; 3. za coś pot. popłatítisie za štoś
bekon   m békon m
beksa   m, f płáksa m, f, revún m
bela   f páka f, tiuk m; ◊ pijany jak ~ pjány v dryzínu
beletrystyczny   beletrystýčny
beletrystyka   beletrýstyka
beletryzować   beletryzováti
belfer   m bélfer m
belferka   f bélferka f
belferski   bélferśki
belferstwo   n bélferstvo n
belfrować   belferováti
Belg   m belg m
Belgijka   f belgíjka f
belgijski   belgíjśki
belka   f 1. (w budownictwie) bálok m; 2. (naszywka w wojsku) pot. bélka f
belkować   kłásti bálki
belkowanie   n 1. (układ belek) bálki pl; 2. (czynność) kładiênie bálkuv
belladona   f bot. belladóna f
belweder   m belvéder m