Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 946

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
brudzić   brúditi; múrzati; péćkati; łójmati; ne brudź w pokoju ne brudí v pokójovi; ubrudził palce atramentem pobrúdiv (zamúrzav, zapéćkav) pálci čorníłom; ubrudził ubranie smarem zabrúdiv (zapéćkav, výłojmav) ubránie šmárom
brudzić się   brúditisie; múrzatisie; péćkatisie; łójmatisie
bruk   m bruk m; ~ uliczny húličny bruk; ◊ szlifować ~i vołočýtisie bez daj diêła; wyrzucać kogoś na ~ vykidáti kohoś na bruk
brukać   poliváti brúdom; plámiti, pohániti
brukać się   plámitisie, pohánitisie
brukiew   f brúkva f
brukować   brukováti
brukowiec   m 1. brúkovy kámeń; 2. (pogardliwie o gazecie) brukôveć m
brukowy   brukový
brukselka   f bruksélka f, bruksélśka kapústa
brulion   m 1. (tekst) čornovik m, čornový vyryjánt; 2. (zeszyt) brulijón m, čornovík m
brulionowy   1. (o tekście) čornový; 2. (o zeszycie) brulijónovy, čornovikóvy
brunatnieć   1. stavátisie (robítisie) korýčniovym; 2. vydilátisie korýčniovym kólorom
brunatny   korýčniovy; temnokorýčniovy
brunet   m brunét m
brunetka   f brunétka f
brusznica   f baranciê pl
brusznicowy   barancióvy
brutal   m brutálnik m; grubiján m; nachálnik m
brutalizacja   f brutalizácija f
brutalizować   brutalizováti
brutalność   f brutálnosť f; žôrstkosť f; grubijánstvo n; nachálnosť f
brutalny   brutálny; žôrstki; grubijánski; nachálny
brutto   brúto; ciężar (waga) ~ vahá brúto
bruzd|a   f 1. rózpłuha f, borozná f; rózpłuha (borozná) mížy zahónami; 2. zmórščka f; ~y na czole zmorščkí na łóbi (łobóvi)